Lokale

Unngå personskader under potethøstinga

Innhøstinga er godt i gang for mange, og produsenter og ansatte går ei travel tid i møte. For å ivareta sikkerheten og unngå stans i arbeidet er det viktig med god planlegging og gode rutiner.

Les mer ›

Potato Scandinavia 17. august

Potato Scandinavia arrangeres på Grinder Gård i Grue kommune (Hedmark) 17. august. Potato Scandinavia er det største feltbaserte potetarrangementet i Skandinavia.

Les mer ›

Potetkreft

Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, og den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Soppen er forbudt å introdusere og spre i Norge. Soppen kan opptre i mange raser.

Les mer ›

Overvåking av vanningsvognen

En liten revolusjon på markedet gjør årets vanning tryggere. En sensorenhet som kan koples til vanningsvogna har GPS, og du vet derfor til enhver tid hvor vogna står.

Les mer ›

Beising av settepotet

Beising av settepoteter forbedrer kvaliteten på skall og overflate på potetknollen. I tillegg ser vi ofte en betydelig avlingseffekt og en høyere andel salgbar vare. Artikkelen er skrevet av Anne G.

Les mer ›

Potetsorter til chips 2016

Siden 2006 har 10 utenlandske og 22 norske sorter blitt testet spesielt for chipsproduksjon.

Les mer ›

Sorter og sortsprøving i potet 2016

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem.

Les mer ›

Sorter og sortsprøving i potet 2015

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk 2015-2016

Fagforum Potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Her presenteres årets statistikk. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 8 sesongene.

Les mer ›

Produksjon av miniknoller dobles

Alle settepoteter i norsk potetproduksjon starter sitt liv på Overhalla Klonavlssenter. Året 2016 går over i historien som et merkeår for norsk settepotetavl.

Les mer ›

Fem om Potetskolen

NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet, er et studieopplegg hvor målsettingen er å bidra til bedre produksjonsøkonomi hos produsentene.

Les mer ›

Avlingsprognose 2016

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2016

Før du bruker av egne settepoteter neste sesong er det bra å vite status for PVA og PVY.

Les mer ›

Ta knekken på tørråten

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og forårsakes av en pseudosopp (oomycetes) som angriper både blad, stengler og knoller.

Les mer ›

Norsk settepotetavl – en utredning

Forutsigbarhet for sorter og volum er en forutsetning for å kunne planlegge og produsere settepoteter etter markedets ønsker.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk for potet 2014-2015

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare.

Les mer ›

Foredrag fra Bransjemøte 19/1/2016

Foredragene som ble presentert på Bransjemøte 19. januar finnes igjen i programmet nedenfor. Hvert enkelt innlegg kan lastes ned ved å trykke på lenken i de ulike programpostene.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognose i potet 2015

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2015 viser 21 % lavere potetavling sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2014. Under normale høsteforhold framover vil det dermed komme inn ca. 100.

Les mer ›

Fakta om potet

I 2013 ble det produsert rundt 320’ tonn potet i Norge. Dette utgjør i gjennomsnitt 2541 kg/daa. Potetarealet i Norge har sunket mye i perioden etter 2.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk – største tap i potetdyrkinga

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 Neste side