Lokale

Sennep mot nematoder

I Sør-Trøndelag ble det i 2012 testet ut om bruk av sennepsplanter til biogassing kunne undertrykke skadelige nematoder.

Les mer ›

Nedvisning med Reglone

Reglone sikrer rask nedvisning av potetriset. Dette er viktig for å hindre at tørråtesmitte overføres til knollene ved opptak.

Les mer ›

Grønne knoller gir størst verditap

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Hvor raskt spirer potetene?

Med en kort vekstsesong er det viktig at potetplantene spirer raskt i gang om våren. Forsker Per J Møllerhagen ved Bioforsk har skrevet om hvor raske de ulike sortene er.

Les mer ›

Maxim – nytt beisemiddel i potet

Beisemidlet Maxim 100 FS ble godkjent til beising av settepotet i 2012. Preparatet kan brukes ved beising på rullebord og ved beising på setteren.

Les mer ›

DuPont støtter EFSA oppfordring til PCN-undersøkelser i EU

Bærekraftig potetproduksjon i EU kan være truet av PCN og frittlevende nematoder uten en omfattende gjennomgang med jordprøvetaking og håndtering av problemene.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011

På Bioforskkonferansen 20012 presenterte forsker Ragnhild Nærstad (Bioforsk Plantehelse) nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Statistikk over kvalitetsfeil på potetavlinga fra 2010

Kvalitetsstatistikken for avlinga fra 2010 er klar fra Fagforum Potet. Faktorer som gir størst veriditap i norsk potetproduksjon er fortsatt grønne poteter, mekaniske skader og skurv.

Les mer ›

Foredrag fra Gartnerdagene 2011

Under årets Gartnerdager på Gjennestad i slutten av oktober var det foredrag om beising av potet, lagring og bruk av faste kjørespor. Foredragsholdere var rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Sjeldnere testing for PCN

Anbefalingen av testhyppighet for eiendommer med påvist gul PCN er justert i forslaget til Nasjonal bransjestandard for PCN.

Les mer ›

Forvaltningspraksis for PCN revidert

Fra Mattilsynet har det kommet nye reviderte retningslinjer til Forvaltningspraksis for PCN.

Les mer ›

TKS slutter å produsere potetmaskiner

Produksjonen av potetmaskiner hos TKS Mekaniske avvikles. Potetopptakere og potethøstere har blitt produsert og solgt under det tradisjonsrike merket Underhaug.

Les mer ›

Økologiske poteter må se fine ut

På Bioforskkonferansen i 2011 presenterte prosjektleder Ole Anders Viken resultater fra en forbrukerundersøkelse om hva som betyr noe ved innkjøpe av poteter.

Les mer ›

Bedre effekt ved åkersprøyting

Gunnar Schmidt, ny maskinteknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving, har skrevet en artikkel om hvordan sprøyteresultatet kan forbedres.

Les mer ›

Dyrking av de beste økologiske potetene

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Forbedret lagringsevne hos potet

Stipendiat Pia Heltoft Jensen, Bioforsk, presenterte de første resultatene fra delprosjektet "Forbedret lagringsevne hos potet" på Bioforskkonferansen 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil som gir størst tap i potetdyrkinga

Utregninger fra Fagforum Potet for de seineste sesongene viser at mekaniske skader, grønne poteter, skurv og vekstsprekk gir de største verditapene ved levering.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN - Forslag klart

Fagforum Potet har laget et forslag til Bransjestandard for PCN. Det viktig at hele potetbransjen engasjerer seg og enes om et endelig forslag innen nyttår.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side