Lokale

Dyrking av de beste økologiske potetene

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Redusert fosforgjødsling til potet

Høye P-AL tall i jorda gir økt risiko for å tape fosfor til vassdrag.

Les mer ›