Lokale fagartikler

Grønne knoller gir størst verditap

08.05.2013 (Oppdatert: 07.07.2016)

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Nye målpriser for potet fra 1. juli 2012

20.07.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter gjelder fra 1. juli 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

14.05.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Jordleia øker for potetprodusenter

10.05.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Prisen for leie av jord til potetdyrking øker mest, viser tallene fra årets jordleieundersøkelse. Statens Landbruksforvaltnings undersøkelse viser at jordleieprisene øker litt fra 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

05.03.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Nye målpriser for potet

19.07.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nye målpriser er fastlagt for avtaleåret 2011/2012. Fra 1. juli blir det gitt et pristillegg på i gjennomsnitt 25 øre per kg. I tillegg blir det fra 1. januar 2012 gitt 3 øre per kg.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

28.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Potetprisen - oppdatert

17.11.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd) har oppdatere priser på potet.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

21.09.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›

1000-lappen går tapt i mekaniske skader

31.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ole Morten Nyberg i Hedmark Landbruksrådgiving har skrevet en artikkel om hvordan mekaniske skader ved potetopptaket kan reduseres. Det er mange kroner å tjene på riktig innstilling av høsteutstyret.

Les mer ›

Nye gjødselpriser høsten 2010

25.08.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna terminvare, og basispris 1.9.-31.12 er å finne på FKAs nettsider.

Les mer ›

Jordleiepriser 2010

18.05.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det koster mest å leie jord til produksjon av grønnsaker og poteter. De høyeste prisene finner man i sentrale jordbruksstrøk i Rogaland og på Østlandet.

Les mer ›

Økt pris på poteter

16.02.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fra Statens Landbruksforvaltning meldes det 16. februar om lite potet på lager, og vare av bra kvalitet. Det blir meldt om at salget av poteter går greit. Prisen noteres til kr 3,08 per kg.

Les mer ›

Erstatningsutbetalinger etter plantesjukdommer i 2009

26.01.2010 (Oppdatert: 04.03.2015)

Informasjon fra SLF sier at 2009 ble et av de virkelig store årene for utbetaling av erstatning for sanering av farlige planteskadegjørere. Samlet utbetaling ble snaut 27,5 mill kroner.

Les mer ›

Jordleiepriser 2009

23.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Prisene er høyest for leie av jord til potet- og grønnsakdyrking og i de delene av landet der jordbruket har en fremtredende posisjon. SLF innhentet våren 2009 priser på leie av jord.

Les mer ›

Målpris 2007/2008

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Beskrivelse av målprissystemet. Her kan årets målpriser lastes ned.

Les mer ›

Om målprissystemet

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Statens landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for å overvåke at markedsprisene for jordbruksvarer ikke overstiger jordbruksavtalens målpriser.

Les mer ›

Jordleiepriser 2008

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

SLFs undersøkelse av prisen på utleiejord til landbruksproduksjon viser ingen vesentlig økning fra i fjor, slik noen land opplever i takt med stigende råvarepriser.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.