Lokale

Grønne knoller gir størst verditap

08.05.2013 (Oppdatert: 07.07.2016)

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Nye målpriser for potet fra 1. juli 2012

20.07.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter gjelder fra 1. juli 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

14.05.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Jordleia øker for potetprodusenter

10.05.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Prisen for leie av jord til potetdyrking øker mest, viser tallene fra årets jordleieundersøkelse. Statens Landbruksforvaltnings undersøkelse viser at jordleieprisene øker litt fra 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

05.03.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Nye målpriser for potet

19.07.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nye målpriser er fastlagt for avtaleåret 2011/2012. Fra 1. juli blir det gitt et pristillegg på i gjennomsnitt 25 øre per kg. I tillegg blir det fra 1. januar 2012 gitt 3 øre per kg.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

28.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Potetprisen - oppdatert

17.11.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd) har oppdatere priser på potet.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

21.09.2010 (Oppdatert: 06.07.2016)

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.