Lokale

Grønne knoller gir størst verditap

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Nye målpriser for potet fra 1. juli 2012

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter gjelder fra 1. juli 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Jordleia øker for potetprodusenter

Prisen for leie av jord til potetdyrking øker mest, viser tallene fra årets jordleieundersøkelse. Statens Landbruksforvaltnings undersøkelse viser at jordleieprisene øker litt fra 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Nye målpriser for potet

Nye målpriser er fastlagt for avtaleåret 2011/2012. Fra 1. juli blir det gitt et pristillegg på i gjennomsnitt 25 øre per kg. I tillegg blir det fra 1. januar 2012 gitt 3 øre per kg.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Potetprisen - oppdatert

GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd) har oppdatere priser på potet.

Les mer ›

Bransjestandard for PCN

Arbeidet med å lage en Bransjestandard for PCN (potetcystenematode) er godt i gang.

Les mer ›