Lokale

Mot en online-analyse av tørrstoff og indre defekter i hel potet

07.02.2014 (Oppdatert: 18.07.2016)

På Bioforskkonferansen 2014 presenterte stipendiat Trygve Helgerud interessante framskritt i målinger av tørrstoff i potet som er i bevegelse på et samlebånd.

Les mer ›

Verdiprøving av potet

28.01.2013 (Oppdatert: 07.07.2016)

Forsker Per J Møllerhagen ved Bioforsk Øst Apelsvoll har laget en presentasjon om verdiprøvinga av potetsorter i Norge.

Les mer ›

Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011

11.04.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

På Bioforskkonferansen 20012 presenterte forsker Ragnhild Nærstad (Bioforsk Plantehelse) nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

05.03.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Strategi for å unngå import av nye alvorlige skadegjørere

10.02.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Økt internasjonal handel med planter og formeringsmateriale vil gi økt fare for at alvorlige skadegjørere kan innføres og etablere seg her i landet.

Les mer ›

Dickeya solani, forekomst i Sverige

02.02.2012 (Oppdatert: 06.07.2016)

Tidligere studier I Sverige har vist at stengelråte er forårsaket av bakterien Pectobacterium atrosepticum.

Les mer ›

Foredrag fra Bransjemøte i potet 27/10

09.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Torsdag 27/10/2011 var potetbransjen samlet til det årlige bransjemøte i Fagforum potet. Nasjonal bransjestandard for PCN og settepotetsituasjonen for 2012 var hovedtema.

Les mer ›

Økologiske poteter må se fine ut

22.07.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

På Bioforskkonferansen i 2011 presenterte prosjektleder Ole Anders Viken resultater fra en forbrukerundersøkelse om hva som betyr noe ved innkjøpe av poteter.

Les mer ›

Forbedret lagringsevne hos potet

14.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Stipendiat Pia Heltoft Jensen, Bioforsk, presenterte de første resultatene fra delprosjektet "Forbedret lagringsevne hos potet" på Bioforskkonferansen 2011.

Les mer ›

Spis mer poteter!

09.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Hvorfor er potet fratatt plassen blant "5 om dagen"? spør forsker Eldrid Lein Molteberg i et innlegg på Bioforsk-konferansen i februar 2011. Poteten har lite fett og sukker, og lav energitetthet.

Les mer ›

Redusert fosforgjødsling til potet

08.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Høye P-AL tall i jorda gir økt risiko for å tape fosfor til vassdrag.

Les mer ›

Ny aggressiv stengelråte på fremmarsj i Europa

15.02.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

En ny og aggressiv type stengelråte er på fremmarsj i Europa. Forsker Juliana IS Perminow holdt foredrag om den nye organismen på Bioforskkonferansen 10/2/2011.

Les mer ›

Sorter til produksjon av chips

11.02.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Jan Arne Broen (Maarud AS) ga oss innblikk i bruken av ulike sorter innen chipsindustrien i Norge under Bioforskkonferansen 2011.

Les mer ›

Foredrag fra Nasjonalt Potetseminar på Hamar

26.01.2011 (Oppdatert: 06.07.2016)

Nasjonalt Potetseminar på Hamar, 24. - 25. januar 2011, samlet hele 165 potetinteresserte fra hele Norge til faglig påfyll, nye bekjentskaper og gode diskusjoner.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.