Lokale

Hvor raskt spirer potetene?

Med en kort vekstsesong er det viktig at potetplantene spirer raskt i gang om våren. Forsker Per J Møllerhagen ved Bioforsk har skrevet om hvor raske de ulike sortene er.

Les mer ›

Maxim – nytt beisemiddel i potet

Beisemidlet Maxim 100 FS ble godkjent til beising av settepotet i 2012. Preparatet kan brukes ved beising på rullebord og ved beising på setteren.

Les mer ›

Prøving av nye potetsorter i Norge

Potetsorter prøvedyrkes i Norge før de settes inn i ordinær produksjon. Oftest settes de inn i såkalt verdiprøving.

Les mer ›

Lite norske poteter på lager

Siste lagertelling viser en nedgang på 28 prosent for konsumpotet i forhold til tilsvarende telling 1/3/2011. For industripotet viser lagertellinga en nedgang på 27%.

Les mer ›

Lagertall potet 1/11/2011

Statens landbruksforvaltning melder om laveste lagertall for potet på 10 år. Lagringskvaliteten vil fortsatt være usikker framover, som følge av vanskelige innhøstingsforhold. Tellingen per 1.

Les mer ›

Foredrag fra Gartnerdagene 2011

Under årets Gartnerdager på Gjennestad i slutten av oktober var det foredrag om beising av potet, lagring og bruk av faste kjørespor. Foredragsholdere var rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Dyrking av de beste økologiske potetene

Nedenfor finner du dyrkingsveiledning for økologiske poteter. En dyrkingsveiledning forteller deg hvordan de økologiske potetene bør dyrkes for at forbrukerne skal bli mest mulig fornøyd.

Les mer ›

Norske poteter på lager

Det ser ut til at poteter fra fjorårets sesong er tilgjengelig for potetspisere ut mai. Mandelpotetene ser ut til å vare ut juni. De første av årets poteter kom i jorda i slutten av mars.

Les mer ›

Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert.

Les mer ›

Egen hjemmeside for prosjektet "Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt"

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30%.

Les mer ›

Forbedret lagringsevne hos potet

Stipendiat Pia Heltoft Jensen, Bioforsk, presenterte de første resultatene fra delprosjektet "Forbedret lagringsevne hos potet" på Bioforskkonferansen 2011.

Les mer ›

Foredrag fra Nasjonalt Potetseminar på Hamar

Nasjonalt Potetseminar på Hamar, 24. - 25. januar 2011, samlet hele 165 potetinteresserte fra hele Norge til faglig påfyll, nye bekjentskaper og gode diskusjoner.

Les mer ›

Ny stipendiat ansatt på lagerprosjekt

Ny stipendiat er ansatt på prosjektet: Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt (2010-2014) innenfor fagområdet potet. Hun heter Pia Heltoft Jensen, og kommer fra Danmark.

Les mer ›