Lokale

Avlingsprognose 2016

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk for potet 2014-2015

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognose i potet 2015

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2015 viser 21 % lavere potetavling sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2014. Under normale høsteforhold framover vil det dermed komme inn ca. 100.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk – største tap i potetdyrkinga

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering.

Les mer ›

Kvalitetsfeil i potet dyrket i 2012

Det er store utfordringer i norsk potetproduksjon. Arealene reduseres og salget av konsumpoteter har sterk konkurranse fra import.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognoser i potet 2014

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret.

Les mer ›

Hva betyr jordtype for skallkvalitet?

Kunden er mer fokusert på utseende til varene i grøntavdelingen enn tidligere. Poteter skal være pene og ha fint skall.

Les mer ›

Grønne knoller gir størst verditap

Øverst på pallen i kampen om tapte kroner finner vi grønne knoller. Tett etter følger mekaniske skader og skurv som gir de store kvalitetstapene i norsk potetproduksjon.

Les mer ›

Maxim – nytt beisemiddel i potet

Beisemidlet Maxim 100 FS ble godkjent til beising av settepotet i 2012. Preparatet kan brukes ved beising på rullebord og ved beising på setteren.

Les mer ›

Prøving av nye potetsorter i Norge

Potetsorter prøvedyrkes i Norge før de settes inn i ordinær produksjon. Oftest settes de inn i såkalt verdiprøving.

Les mer ›

Mer enhetlig potetkvalitet

Poteten er en liten kjemisk fabrikk, og endrer innhold etter vær og vind. En moden og en umoden potet av samme sort, har gjerne ulik kjemisk sammensetning.

Les mer ›

Potetavlinger 2012 - prognose

For hele landet samlet forventes det i år 12% lavere avling enn i 2011. Matkvaliteten på årets avling lover ganske bra, men det kan forventes en del skurv og vekstsprekk noen steder.

Les mer ›

Virustest av settepoteter av egen avl 2012

Fagforum Potet oppfordrer flere potetprodusenter til å benytte seg av dette testtilbudet. Virustesting av egne settepoteter har vist seg å være svært nyttig for potetprodusentene.

Les mer ›

Djup jordarbeiding i potet gir høyere avling

Jordpakking og avlingsnedgang forårsaket av tunge maskiner og intensiv dyrking er et økende problem verden over.

Les mer ›

Nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011

På Bioforskkonferansen 20012 presenterte forsker Ragnhild Nærstad (Bioforsk Plantehelse) nytt fra tørråteforskningen og erfaringer fra sesongen 2011.

Les mer ›

Kvalitetsfeil "skapt" under dyrking - kostnader og forbedringsmuligheter

Begrepet «dyrkerskapte feil» brukes gjerne om kvalitetsfeil som kan påvirkes gjennom ulike dyrkingstekniske tiltak.

Les mer ›

Resultater vintertest 2011 (egen avl)

Resultater fra vintertesten av settepoteter av egen avl 2011 viser at mange av settepotetpartiene som er tenkt brukt i 2012 har høyt innhold av PVY og PVA.

Les mer ›

Statistikk over kvalitetsfeil på potetavlinga fra 2010

Kvalitetsstatistikken for avlinga fra 2010 er klar fra Fagforum Potet. Faktorer som gir størst veriditap i norsk potetproduksjon er fortsatt grønne poteter, mekaniske skader og skurv.

Les mer ›

Gulløye fra Nord-Norge vant

Gulløye stakk av med seieren om årets frukt- og grøntprodukt i Det Norske Måltid. Gulløye fra Nord-Norge og Tromspotet er dermed vinner av sin klasse i 2011.

Les mer ›

Potet for gris eller gourmet?

Markedet etterspør mer småpoteter. Samtidig blir mye småpoteter liggende igjen på åkeren.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side