Lokale fagartikler

Nytt rådgivingsverktøy for potetprodusenter

29.01.2018 (Oppdatert: 29.01.2018)

Som produsent av potet, som produsenter av andre råvarer for øvrig, er man i dag vant med at det meste skal kunne dokumenters av produktets vei fra jord til bord og tilbake igjen.

Les mer ›

Jordløsning etter tidligpotet

28.02.2017 (Oppdatert: 02.03.2017)

Jordløsning etter høsting av tidligpotet har gitt en stor forbedring av jordas infiltrasjonsevne. Raigrasavlinga har økt med 20% sammenlignet med jord som ikke blir løsnet.

Les mer ›

Anbefaler økt bruk av fangvekster

03.02.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Norsk Landbruksrådgiving Viken anbefaler økt bruk av fangvekster etter tidlige høstede poteter og grønnsaker.

Les mer ›

Potetsorter til chips 2016

17.01.2017

Siden 2006 har 10 utenlandske og 22 norske sorter blitt testet spesielt for chipsproduksjon.

Les mer ›

Sorter og sortsprøving i potet 2016

17.01.2017 (Oppdatert: 16.01.2018)

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem.

Les mer ›

Sorter og sortsprøving i potet 2015

17.01.2017

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem.

Les mer ›

Kalking

10.01.2017 (Oppdatert: 11.01.2017)

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk 2015-2016

16.12.2016

Fagforum Potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Her presenteres årets statistikk. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 8 sesongene.

Les mer ›

Skadedyr i potet

08.12.2016

Tege, potetsikade og bladlus kan alle gjøre stor skade i potetproduksjonen. Stort angrep av tege og potetsikade kan gi avlingstap. Bladlus sprer virus fra plante til plante.

Les mer ›

Kampen mot ugraset

07.12.2016

Det ar flere uker før potetplanta er konkurransedyktig mot ugraset, og mekaniske og/eller kjemiske tiltak er alltid nødvendig for å unngå reduksjon i avling og kvalitet.

Les mer ›

10 tips til en mer klimasmart våronn

06.12.2016

Riktig kjøreteknikk, valg av maskiner, dekktrykk og arbeidsdybde reduserer forbruket av drivstoff.

Les mer ›

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet

29.11.2016

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

02.11.2016

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Produksjon av miniknoller dobles

13.10.2016 (Oppdatert: 08.05.2017)

Alle settepoteter i norsk potetproduksjon starter sitt liv på Overhalla Klonavlssenter. Året 2016 går over i historien som et merkeår for norsk settepotetavl.

Les mer ›

Fem om Potetskolen

12.10.2016 (Oppdatert: 13.10.2016)

NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet, er et studieopplegg hvor målsettingen er å bidra til bedre produksjonsøkonomi hos produsentene.

Les mer ›

Avlingsprognose 2016

12.09.2016 (Oppdatert: 16.09.2016)

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Tørråtesituasjonen og vekstavslutting 2016

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Tørråtesituasjonen er generelt veldig bra. Har til no ikkje funne tørråte i åker kor det er gjennomført tørråtebekjemping i tråd med vêr og varsel.

Les mer ›

Hausting av lagringspotet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tørråten har vore aktiv i mange potetåkrar i sommar. Smitten kan gå over på knollane og gje dårleg kvalitet utover i lagringsperioden om ein ikkje gjer dei rette tiltaka før hausting og innlagring.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2016

22.08.2016 (Oppdatert: 08.09.2016)

Før du bruker av egne settepoteter neste sesong er det bra å vite status for PVA og PVY.

Les mer ›

Ta knekken på tørråten

15.08.2016 (Oppdatert: 18.08.2016)

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og forårsakes av en pseudosopp (oomycetes) som angriper både blad, stengler og knoller.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.