Lokale fagartikler

Skadedyr i potet

08.12.2016

Tege, potetsikade og bladlus kan alle gjøre stor skade i potetproduksjonen. Stort angrep av tege og potetsikade kan gi avlingstap. Bladlus sprer virus fra plante til plante.

Les mer ›

Kampen mot ugraset

07.12.2016

Det ar flere uker før potetplanta er konkurransedyktig mot ugraset, og mekaniske og/eller kjemiske tiltak er alltid nødvendig for å unngå reduksjon i avling og kvalitet.

Les mer ›

10 tips til en mer klimasmart våronn

06.12.2016

Riktig kjøreteknikk, valg av maskiner, dekktrykk og arbeidsdybde reduserer forbruket av drivstoff.

Les mer ›

Smartere kjøring sparer både lommeboka og miljøet

29.11.2016

Den klimasmarte bonden har fokus på å redusere forbruket av drivstoff og olje fra produksjonen. Det betyr ikke å kjøre kortere eller jordarbeide mindre, men å kjøre smartere.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

02.11.2016

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Produksjon av miniknoller dobles

13.10.2016 (Oppdatert: 08.05.2017)

Alle settepoteter i norsk potetproduksjon starter sitt liv på Overhalla Klonavlssenter. Året 2016 går over i historien som et merkeår for norsk settepotetavl.

Les mer ›

Fem om Potetskolen

12.10.2016 (Oppdatert: 13.10.2016)

NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet, er et studieopplegg hvor målsettingen er å bidra til bedre produksjonsøkonomi hos produsentene.

Les mer ›

Avlingsprognose 2016

12.09.2016 (Oppdatert: 16.09.2016)

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2016 viser et år med historisk høye potetavlinger. Avlingsprognosen viser 42% høyere avling enn fjoråret.

Les mer ›

Tørråtesituasjonen og vekstavslutting 2016

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Tørråtesituasjonen er generelt veldig bra. Har til no ikkje funne tørråte i åker kor det er gjennomført tørråtebekjemping i tråd med vêr og varsel.

Les mer ›

Hausting av lagringspotet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tørråten har vore aktiv i mange potetåkrar i sommar. Smitten kan gå over på knollane og gje dårleg kvalitet utover i lagringsperioden om ein ikkje gjer dei rette tiltaka før hausting og innlagring.

Les mer ›

Virustest av egne settepoteter 2016

22.08.2016 (Oppdatert: 08.09.2016)

Før du bruker av egne settepoteter neste sesong er det bra å vite status for PVA og PVY.

Les mer ›

Ta knekken på tørråten

15.08.2016 (Oppdatert: 18.08.2016)

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og forårsakes av en pseudosopp (oomycetes) som angriper både blad, stengler og knoller.

Les mer ›

Tørråtesprøyting og regnfasthet.

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Det er ustabile vær for tiden, og viktig å være beskyttet mot tørråte. Følg med på tørråtevarslene på Vips

Les mer ›

Tørråtestrategi

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Ragnhild Nærstad, fra Syngenta var med på markvandringer i vårt område i juni. Her har vi laget en oppsummering etter hennes innlegg.

Les mer ›

Vanning til potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Norsk settepotetavl – en utredning

08.06.2016 (Oppdatert: 14.06.2016)

Forutsigbarhet for sorter og volum er en forutsetning for å kunne planlegge og produsere settepoteter etter markedets ønsker.

Les mer ›

Ugrassprøyting i potet?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For de som satt potet i første halvdel av mai kan det være aktuelt med ugrassprøyting. Nå har det vært litt nedbør slik at det er god jordfuktighet, noe ugrasmidlene i potet gjerne vil ha.

Les mer ›

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV)

03.05.2016 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Les mer ›

Plantevernjournal

23.01.2017 (Oppdatert: 16.05.2018)

Her kan du laste ned NLR sitt forslag til plantevernjournal.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.