Lokale fagartikler

Einstape

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Einstape (det latinske namnet Pteridium aquilinium) høyrer til fleirårige vandrande ugras med krypande jordstenglar som er mørke og bortimot fingertjukke.

Les mer ›

Tørråtekampen er i gang - følg med

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

De fleste tidligpotetprodusenter har allerede sprøytet flere ganger med tørråtemidler.

Les mer ›

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2015/2016

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland planlegg autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel i november 2015 og januar 2016.

Les mer ›

Avlings- og kvalitetsprognose i potet 2015

04.09.2015 (Oppdatert: 06.07.2016)

Avlings- og kvalitetsprognosen for 2015 viser 21 % lavere potetavling sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2014. Under normale høsteforhold framover vil det dermed komme inn ca. 100.

Les mer ›

Graveprøver og virustesting av settepotet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som tidligere år er det tatt ut graveprøve på årets avling i potet i uke 35. 14 prøver er tatt ut, - 8 prøver i Stjørdal/ Frosta, og 6 prøver i Levanger/Verdal.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

01.09.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Utvida krav til sprøytejournal frå 01.06.2015

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I følgje ny forskrift om plantevernmidler som gjeld frå 1. juni 2015, er det i tillegg til vanleg sprøytejournal krav om føring av journal over integrert plantevern og omsyn til vassmiljø.

Les mer ›

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015

09.06.2016 (Oppdatert: 11.12.2018)

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Les mer ›

Hold utkikk etter skadeinsekter

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Tege, sikade og bladlus er de skadeinsektene som gjør størst skade i potetproduksjonen på Østlandet.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

18.05.2015

Av nye sorter er P04-62-41 en ganske pen matpotet, men avlingsmessig skuffer sorten i årets forsøk. P02-18-66 kan være aktuell til chips. Øvrige nye sorter i årets prøving imponerer ikke.

Les mer ›

Settepotetkvalitet i Asterix

18.05.2015

Sertifiserte settepoteter av Asterix har i dette forsøket gitt høyere avling enn egne settepoteter. Dette skyldes sannsynligvis kombinasjonen av virus Y og A i egne settepoteter.

Les mer ›

Setteavstand og antall groer i Solist

18.05.2015

Settepoteter av Solist med en kraftig hovedgroe gir et mindre knollansett og en høyere knollvekt enn settepoteter med flere groer. Totalavling skiller seg derimot ikke ved ulikt antall groer.

Les mer ›

Kjølmark

18.05.2015

På Agder har vi mye gras i vekstskiftet og flere produsenter av potet og gulrot lider til dels store tap på grunn av kvalitetsfeil forårsaka kjølmark.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

18.05.2015

Potetsortenes resistensegenskaper, potetsortenes bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet og potetsortenes kvalitetsegenskaper.

Les mer ›

Dekkemetoder i Juno

18.05.2015

Dekking med fiberduk over vanlig plast i perioden fra setting til plastfjerning ga ikke avlingsøkning i dette feltet.

Les mer ›

Bladlus- og virusbekjemping i settepoteter

18.05.2015

Bekjemping av bladlus med ulike midler har ikke medført mindre oppsmitting av potetvirus Y i plantene. Tendens til positiv effekt av Fibrio parafinolje bør undersøkes nærmere.

Les mer ›

Beising av settepoteter mot sølvskurv

18.05.2015

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ikke gitt økt avling av Solist. Beisemiddelet Maxim har heller ikke gitt sikker avlingsøkning i Rutt.

Les mer ›

Møt sprøytesesongen forberedt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Les mer ›

Sprøyting mot tørrflekksyke i Innovator

05.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Lite angrep av tørrflekksyke i forsøksfeltet i 2014 og dermed ingen sikre effekter for sprøyting med Amistar.

Les mer ›

Prøving av Proman mot ugras i potet

05.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Proman er foreløpig ikke godkjent i Norge, men er et jord- og bladherbicid som skal brukes før potetene spirer. I demofeltet ble Proman sammenlignet med godkjente ugrasmidler i potet

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.