Lokale fagartikler

Hold utkikk etter skadeinsekter

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Tege, sikade og bladlus er de skadeinsektene som gjør størst skade i potetproduksjonen på Østlandet.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

18.05.2015

Av nye sorter er P04-62-41 en ganske pen matpotet, men avlingsmessig skuffer sorten i årets forsøk. P02-18-66 kan være aktuell til chips. Øvrige nye sorter i årets prøving imponerer ikke.

Les mer ›

Settepotetkvalitet i Asterix

18.05.2015

Sertifiserte settepoteter av Asterix har i dette forsøket gitt høyere avling enn egne settepoteter. Dette skyldes sannsynligvis kombinasjonen av virus Y og A i egne settepoteter.

Les mer ›

Setteavstand og antall groer i Solist

18.05.2015

Settepoteter av Solist med en kraftig hovedgroe gir et mindre knollansett og en høyere knollvekt enn settepoteter med flere groer. Totalavling skiller seg derimot ikke ved ulikt antall groer.

Les mer ›

Kjølmark

18.05.2015

På Agder har vi mye gras i vekstskiftet og flere produsenter av potet og gulrot lider til dels store tap på grunn av kvalitetsfeil forårsaka kjølmark.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

18.05.2015

Potetsortenes resistensegenskaper, potetsortenes bruksegenskaper, knollbeskrivelse og tidlighet og potetsortenes kvalitetsegenskaper.

Les mer ›

Dekkemetoder i Juno

18.05.2015

Dekking med fiberduk over vanlig plast i perioden fra setting til plastfjerning ga ikke avlingsøkning i dette feltet.

Les mer ›

Bladlus- og virusbekjemping i settepoteter

18.05.2015

Bekjemping av bladlus med ulike midler har ikke medført mindre oppsmitting av potetvirus Y i plantene. Tendens til positiv effekt av Fibrio parafinolje bør undersøkes nærmere.

Les mer ›

Beising av settepoteter mot sølvskurv

18.05.2015

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ikke gitt økt avling av Solist. Beisemiddelet Maxim har heller ikke gitt sikker avlingsøkning i Rutt.

Les mer ›

Møt sprøytesesongen forberedt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Les mer ›

Sprøyting mot tørrflekksyke i Innovator

05.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Lite angrep av tørrflekksyke i forsøksfeltet i 2014 og dermed ingen sikre effekter for sprøyting med Amistar.

Les mer ›

Prøving av Proman mot ugras i potet

05.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Proman er foreløpig ikke godkjent i Norge, men er et jord- og bladherbicid som skal brukes før potetene spirer. I demofeltet ble Proman sammenlignet med godkjente ugrasmidler i potet

Les mer ›

Dekkemetoder for frostbeskyttelse i potet

05.05.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Ulik dekking med fiberduk og plastikk ble sammenlignet i et potetforsøk i Berber i 2014. Frostnetter rundt 1. mai satte spor etter seg der det kun var plastikk.

Les mer ›

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken.

Les mer ›

Potetlagermøte - foredrag

12.03.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Et nyttig møte for alle som lagrer poteter. Her ble det diskutert hvordan en skal minimere tap av kvalitet og avling avhengig av hva som kommer inn på lageret og hvilken type lager en har.

Les mer ›

Fakta om potet

03.03.2015 (Oppdatert: 06.07.2016)

I 2013 ble det produsert rundt 320’ tonn potet i Norge. Dette utgjør i gjennomsnitt 2541 kg/daa. Potetarealet i Norge har sunket mye i perioden etter 2.

Les mer ›

Kvalitetsstatistikk – største tap i potetdyrkinga

23.02.2015 (Oppdatert: 06.07.2016)

Fagforum Potet innhenter hvert år opplysninger fra potetbransjen om mengde og type kvalitetsfeil ved levering.

Les mer ›

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Les mer ›

Beising av potet - bedre avling og kvalitet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er i løpet av mange år gjennomført forsøk med ulike middel og metodar for beising av settepotet. Hovudkonklusjonen i dei norske forsøka er at beising både gir auka avling og betre kvalitet.

Les mer ›

Ny forsøksserie i potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter at den største grossisten på eiga hand skjerpa krava til det som ligger i begrepet skalfinish, har det blitt mange oppslag i media om konsekvensar og framtida til norsk matpotetproduksjon.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.