Lokale fagartikler

Avlings- og kvalitetsprognoser i potet 2014

05.09.2014 (Oppdatert: 18.07.2016)

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret.

Les mer ›

Forsøk i gulrot og potet 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Les mer ›

Ugraskampen i potet

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Effektiv ugraskamp må til for å hindre at ugras reduserer avlinger og kvalitet. Les mer om ugrasstrategier i potet i artikkelen, for preparater og doser må du åpne vedlagt tabell.

Les mer ›

Forsøk i økologisk potet 2013

07.04.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

I 2013 ble det gjennomført forsøk med ulike sorter til minipotet og med ulike setteavstander i Arielle. Begge forsøk hadde to høstetider.

Les mer ›

pH og kalking

31.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Dersom en kun er ute etter å øke pH i jorda, bør en velge den kalktypen som har lavest pris i forhold til hvor mye pH øker i jorda.

Les mer ›

Grubbing

27.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe.

Les mer ›

Halvseine potetsorter på Østlandet

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

NLR Oppland har hatt et sortsforsøkfelt på Hadeland i halvseine potetsorter.

Les mer ›

Sennep mot nematoder

14.03.2014 (Oppdatert: 18.07.2016)

I Sør-Trøndelag ble det i 2012 testet ut om bruk av sennepsplanter til biogassing kunne undertrykke skadelige nematoder.

Les mer ›

Hva betyr jordtype for skallkvalitet?

13.03.2014 (Oppdatert: 21.11.2016)

Kunden er mer fokusert på utseende til varene i grøntavdelingen enn tidligere. Poteter skal være pene og ha fint skall.

Les mer ›

Bladgjødsling i grønnsaker, poteter, frukt og bær

18.02.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

De to kursene om bladgjødsling i grønnsaker, potet, frukt og bær avholdt i Lier og på Gjennestad i januar var svært godt besøkt, med knappe 90 tilstede til sammen.

Les mer ›

Kalsiumtilførsel til settepoteter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ulik kalsiumtilførsel i settepotetdyrkinga av Rutt og Berber ser ikke ut til å påvirke spiring, vitalitet og avling året etterpå.

Les mer ›

Potetsystenematode i tidligpotet

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rutt og Juno gir i årets forsøk vesentlig større avling både ved tidlig og sein høsting enn Ostara.

Les mer ›

Sortsforsøk seine sorter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Den nye sorten Biogold kan bli aktuell til konsum, men avlingsmengden imponerer ikke. Odinia kan være aktuell til økologisk produksjon siden den har god tørråteresistens.

Les mer ›

Proman - nytt ugrasmiddel i potet under plast

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det nye ugrasmiddelet Proman gir en god og breispektra ugrasvirkning i potet under plast.

Les mer ›

Beising av settepoteter mor sølvskurv

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Beising av settepotetene med Fungazil mot sølvskurv har i årets forsøk ik-ke gitt økt avling av Solist og Berber.

Les mer ›

Nitrogengjødsel til Arielle

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Tidligsorten Arielle gir i årets lokale forsøk ingen respons på økt nitro-gengjødsel. Dette skyldes ettervirkning av husdyrgjødsel fra i fjor.

Les mer ›

Fakta om potetsorter

17.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fakta om potetsorter

Les mer ›

Foredrag fra tidligpotet møte

11.02.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Et vellykket fagmøte med fokus på dyrking av tidligpotet ble arrangert av NLR Agder og NLR Viken på Gjennestad VGS 11. februar.

Les mer ›

Husdyrgjødsel

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Oversikter

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2013

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.