Avlingsprognose i potet 2011

09.09.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Årets graveprøver i 81 åkre er ferdig høstet. Resultatene er klare, og gir oss forventninger om 12% høyere avling enn fjoråret. Største usikkerheten i årets gravinger er de fuktige forholdene som råder i de store potetdistriktene. Om avlingsprognosene slår til eller ikke er helt avhengig av at åkrene tørker opp, og at potetene kommer i hus.

 

Les hele avlingsprognose for 2011 her. 


Det har blitt høstet 81 prøver i 10 ulike sorter, og 8 lokale enheter i norsk landbruksrådgiving har vært involvert i arbeidet. Potetene høstes på oppdrag fra GPS (Grøntprodusentenes samarbeidsråd).

Sammenlignet med gjennomsnittet for 2002-2010 kan vi forvente ca. 6 % høyere avlingsmengde denne sesongen. Disse tallene baserer seg på at potetarealet i 2011 er omtrent som det var i 2010.

I tillegg til å se på avlingene blir potetene vasket og vurdert for matkvalitet på en skala fra 1 til 5. De beste partiene oppnår topp matkvalitet (5 på skalaen), mens de fleste partiene havner mellom 4 og 5, altså god matkvalitet.

I N-Trøndelag er avlingsnivået meget høyt sammenlignet med tidligere år. Knollstørrelsen er jevnt fordelt.  Den ytre matkvaliteten er meget bra. En ser noe vekstsprekk, noe som kan være med og trekke kvaliteten ned. En er også redd for utvikling av stengelråte om regnværet fortsetter.

På Jæren er avlingsnivået en del lavere enn fjoråret. Det er en tendens til noe mindre store knoller. Den ytre matkvaliteten er bra.

I Solør/Odal-distriktet er avlingsnivået høyere enn det tidligere har vært. Knollstørrelsen viser jevn fordeling av knoller i alle fraksjonene. Den ytre matkvaliteten er meget god. Der det er trekk i kvaliteten rapporteres det om skurv, vektsprekker og grønne knoller.

I Mjøsområdet er avlingsnivået høyere enn det tidligere har vært. Knollfordelinga viser at det er jevnt fordelt i alle fraksjoner, med mange store knoller. Den ytre matpotetkvaliteten er på det jevne.

I Oslofjordområdet ligger avlingsnivået på samme nivå som i fjor. Knollfordelinga viser at det er noe mer små poteter i år. Den ytre matkvaliteten er god, men det er noe skurv. 

I Troms er avlingsnivået veldig bra i år. Knollfordelinga er jevn, og ytre matkvalitet ser fin ut.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.