Beising av settepotet

06.04.2017 (Oppdatert: 25.04.2017)

Beising av settepoteter forbedrer kvaliteten på skall og overflate på potetknollen. I tillegg ser vi ofte en betydelig avlingseffekt og en høyere andel salgbar vare. Artikkelen er skrevet av Anne G. Kraggerud i Felleskjøpet.

Beising av potet på rullebord. Foto: Borghild Glorvigen

Artikkelen er skrevet av Anne G. Kraggerud i Felleskjøpet.

 

Effekten av beising på svartskurv

Svartskurv er den sjukdommen vi har størst effekt av med beising. Alle beisemidler som brukes om våren har derfor god effekt mot denne. I tillegg er det effekten på sølvskurv og insekter som er kommet i fokus de senere årene. Sølvskurv på knollene gir redusert kvalitet på knollene, mens insekter i hovedsak er en avlingsreduserende faktor. Vi har ikke grunnlag for å si at insektmiddel i beis påvirker virusspredning hos oss.

Fokuset på de ulike sjukdommene vi kan beise mot har bakgrunn i sortsegenskaper, jordart, vekstkifte mv. Det er en økende andel av settepotetene som beises nå, enn for få år tilbake. Det er en grunn til det, og det er at potetprodusenten finner det lønnsomt, når avling og kvalitet ses i sammenheng.

> Les mer om svartskurv i Plantevernleksikonet.

Bør det beises eller ikke?

Felleskjøpet anbefaler at de fleste settepoteter, uavhengig av sort, beises mot svartskurv. I litt anstrengte omløp er dette en forutsetning. Svartskurv gir ujamn framspring, stenglene mister transporteringsevne, høyt knollansett i drillen gir grønne knoller. I tillegg er det en klar avlingsreduksjon. De markedsførte midlene Monceren, Prestige, Rizolex og Maxim virker alle godt på svartskurv. Mer avgjørende enn produktvalg på denne sjukdommen er måten produktet blir fordelt på knollene, enten det skjer i innendørs anlegg eller på setteren. Hele knollen må dekkes godt med produkt. På setteren er det ekstra viktig å følge med slik at det ikke bygger seg opp jordavsetninger som forstyrrer sprøytestrålen. Kontroller derfor jevnlig at sprøytemidlet kommer dit det skal. 

Beisepreparater

> Plantevernetikettene til preparater godkjent i potet finner du her.

Årestige virker mot sikader og tege. Dette er eneste produkt med et systemisk insektmiddel. Mange foretrekker nettopp derfor Prestige i områder der de relativt ofte får angrep av insekter på forsommeren. Forsøk viser også at det kan spares flere sprøytinger mot insekt i sesongen, der det nyttes Prestige.

Maxim har sin styrke i effekt på sølvskurv. Maxim anbefales særlig i sorter som er svake mot sølvskurv. 

Monceren er tilgjengelig både flytende og som pulver. Produktet er i første rekke et svartskurvprodukt. Monceren Pulver er den eneste pulverformuleringen. De som ikke har utstyr for å tilføre flytende produkt har kun denne som alternativ. Nye danske forsøk viser at pulverformulering er fult på høyde med flytende når det gjelder effekt på svartskurv.

Rizolex er stadig tilgjengelig, men det har vært en fallende bruk av produktet de senere år. Produktet har tilvarende effekt på svartskurv som sine konkurrenter.

Ved beisning i anlegg inne, før setting, er det en forutsetning at potetene tørker opp raskt etter at midlet er tilført. Det skal derfor brukes så lite vann som overhodet nødvendig. Vi har tilfeller nesten hvert år der settepoteter kollapser av oksygenmangel som følge av at knollene blir fuktige og ikke tørker raskt nok opp etter beising. Det er spekulert i om det er forskjell på produktene med hensyn for risiko for det, men vi har ikke grunnlag for å si at det er en slik forskjell.

Tips for Beising av settepoteter (etter Bayer 2016)

  • Bruk alltid friske settepoteter som er oppbevart under optimale forhold.
  • Ved beising må potetene være frie for jord slik at produktet kommer i god kontakt med knollene.
  • Ved beising i beiseanlegg innendørs må potetene tørke godt opp før videre lagring.
  • Ved setting anbefales det å bruke 2 dyser per rad.
  • Det er en fordel å beise settepotetene før lysgroing slik at man får best mulig fordeling av produktet og unngår mekaniske skader på groene.
  • Husk at effekt og dose henger nøye sammen. Redusert dose gir kortere virkningstid mot insekter.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.