Bransjestandard for PCN - Forslag klart

25.10.2010 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Fagforum Potet har laget et forslag til Bransjestandard for PCN. Det viktig at hele potetbransjen engasjerer seg og enes om et endelig forslag innen nyttår. Forslaget skal diskuteres i møte torsdag 28/10, og bransjen oppfordres til å komme med gode innspill innen 17/11/2010.

Mattilsynet arbeidet fram nye retningslinjer for Forvaltningspraksis for PCN vinteren 2009/2010. Under dette arbeidet kom det fram ønsker fra Mattilsynet om at potetbransjen selv skal utarbeide en bransjestandard for PCN som alle kunne enes om. Dette er bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang.

Fagforum Potet fikk i april 2010 oppdrag med å lage et forslag til en slik bransjestandard. Det ble satt ned ei arbeidsgruppe på tre personer, og gruppa startet opp arbeidet i starten av august.

Forslag til Bransjestandard (pdf-fil)

Vedlegg 1: Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) 
Vedlegg 2: Instruks for prøveuttak i potetpakkeri og potetforedlingsbedrift
Vedlegg 3: Fagforum Potets forslag til rutine for uttak av jordprøver fra jordet
Vedlegg 4: Mattilsynets rutine for systematisk prøveuttak fra jordet
Vedlegg 5: Oversikt over potetsorter og type resistens i ulike potetsorter (per august 2010)
Vedlegg 6: Liste over steder med muligheter for storbilvask (NB! ikke fullstendig liste)
Vedlegg 7: Beskrivelse av konteinertransport med leidere

 

Tidsplan:

  • Torsdag 28/10: Forslag til Bransjestandard legges fram i møte (Letohallen, les mer og meld deg på, senest tirsdag 26/10 kl 12.00 her ).
  • Onsdag 17/11: Siste frist for høringsinnspill. 
  • Begynnelsen av desember 2010: Innspill til Bransjestandard behandles av styringsgruppa i Fagforum Potet m.fl.
  • Forslag til endelig Bransjestandard legges fram for representanter fra potetbransjen
  • Innen utgangen av desember 2010: Endelig Bransjestandard er sannsynligvis klar.
  • Målet er at standarden er klar for å tas i bruk fra sesongen 2011.

Forslaget til bransjestandard er utarbeidet med bakgrunn i Mattilsynets nye forvaltningspraksis (av 13/04/2010) på vegne av den norske potetbransjen. Bred forankring i bransjen er viktig, og det oppfordres til å komme med konstruktive kommentarer i forhold til å forebygge og begrense utbredelsen av denne viktige skadegjøreren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.