Egen hjemmeside for prosjektet "Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt"

14.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Det meste av norskdyrket frukt og grønt (inkludert potet) blir lagret. Lagringstapene er til dels store, anslagsvis 10-30%. For å øke kompetansen på langtidslagring er det startet opp et nytt prosjekt. All informasjon om prosjektet, og alle resultatene som kommer fram blir lagt ut på ei egen hjemmeside: www.bioforsk.no/postharvest.

 

Postharvest Management of Norwegian Fruits, Potatoes and Vegetables.

Informasjon om prosjektet på denne sida er på engelsk.

Fotograf: Mette Feten Graneng, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag.

Økt forbruk av frukt og grønt er ønskelig. Bedring av kvalitet og økt utvalg av produkter basert på norske råvarer vil dermed være samfunnsmessig svært gunstig. Lagring av frukt og grønt krever god kompetanse innen plantefysiologi, plantepatologi og agronomi, så vel som tekniske og økonomisk innsikt. Med dette nye prosjektet blir det et løft på dette område. Slik vil hele verdikjeden innen frukt & grønt sikres tilgang på tilstrekkelig nasjonal kompetanse i tiden framover.

Les mer om prosjektet her. 

Les mer om arbeidspakke potet

Les mer om arbeidspakke gulrot

Les mer om arbeidspakke eple

Les mer om arbeidspakke grønnsaksblandinger 

 

Viktige økonomiske støttespillere: 
Findus Norge, HOFF Norske Potetindustrier, KiMs Norge,  Maarud AS, Graminor AS, AL Gartnerhallen, BAMA-gruppen, TINE/Fellesjuice, NordGrønt, Norgesgrønt,

 

Klippet fra prosjektbeskrivelsen:

"Poteter, gulrot og epler er alle egnet til langtidslagring, forutsatt god råvarekvalitet og gode lagringsforhold. I dette prosjektet skal vi utvikle kunnskap og teknikker for å kunne forutsi lagringsevne for ulike partier, basert på dyrkingsforhold, analysert råvarekvalitet og kjennskap til lagringsforholdene. For potet vil det være fokus på modenhetsindikatorer, infeksjon av soppsykdommer og ulike lagringsteknikker, for epler er vekten lagt på cellestrukturer koblet til klima, næringstilførsel og modning, mens det for gulrot særlig undersøkes betydningen av sort, modning og sykdommer for lagringsevnen. Videre vil korttidslagring av gulrot pakket sammen med andre grønnsaker bli studert gjennom forsøk med minimal prosessering og emballering i forbrukerpakninger. Her vil sensoriske og helsemessige aspekter være viktige.

Prosjektet skal gjennom et bredt samarbeid mellom næringen og FoU-sektoren øke den nasjonale kompetanse på kort- og langtidslagring. Dette vil bidra til å sikre god lagringskvalitet og dermed økt omsetning og styrket konkurransekraft for den norske frukt- og grøntbransjen."

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.