Forvaltningspraksis for PCN revidert

20.10.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Fra Mattilsynet har det kommet nye reviderte retningslinjer til Forvaltningspraksis for PCN. Viktigste endring i revideringen er at Mattilsynet ikke lenger vil pålegge eier/bruker av landbrukseiendom med påvist gul PCN å ta prøver for egen regning for å ha kjennskap til PCN-status på eiendommen.

Målsettinga med "Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN)" er å beskytte potetproduksjonen mot smitte og minimere samfunnets tap som følge av PCN.

Foto: Cyster av hvit PCN. Fotograf: Bonsak Hammeraas, Bioforsk Plantehelse

 

 Delmål/resultatmål er: 
  

  • Hvit PCN og resistensbrytende raser av gul PCN: Hindre spredning fra smitta areal til andre arealer på smitta eiendom og til andre eiendommer og redusere populasjonene.
  • Gul PCN: Begrense spredning fra smitta areal til andre arealer på smitta eiendom, hindre spredning til andre eiendommer og redusere populasjonene.  

     

  • Eier/bruker av landbrukseiendom hvor det er påvist PCN, skal ha kunnskap om PCN og kjennskap til utbredelsen av skadegjøreren på egen eiendom, og evt. leid eiendom.

Ny forvaltningspraksis for PCN kom 13. april 2010 (les mer om saken her).

Et år etter (14. april 2011) kom første revidering av retningslinjene (les mer her). Viktige momenter i revideringen var tilføying av et kapittel med bekjempelsestiltak vedrørende påvisning av PCN på eiendommer med produksjon av planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på friland. Det var også gjort en god del endringer i kapittelet om potet, men endringene innebar hovedsakelig omformuleringer og omstrukturering av teksten.    

I ny revidering, som ble bekjentgjort på Mattilsynets hjemmeside 13. oktober 2011, vil ikke Mattilsynet lenger pålegge eier/bruker av landbrukseiendom med påvist gul PCN å ta prøver for egen regning for å ha kjennskap til PCN-status på eiendommen. Les mer om reviderte retningslinjer her.


Regelverk som berører Forvaltningspraksis for PCN er: Lov 19.12.2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven)

 

Forskrift 01.12.2000 nr 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) 

Forskrift 02.07.1996 nr 1447 om settepoteter

Forskrift 04.07.2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk gjødsel)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.