Jordlopper truer europeisk potetproduksjon

28.04.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Jordlopper er registrert i Portugal og Spania. Angrep kan føre til poteter med kraftig redusert kvalitet og lagringsevne og dermed omsetningstap, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert. Det er størst risiko for å få inn jordloppene med uvaska matpoteter eller med oppsop som følger med potetsendingene.


Jordloppa kommer opprinnelig fra Nord-Amerika. De voksne insektene spiser på bladene og lager små spredte hull. Ved store angrep kan det gi avlingsreduskjoner. Larvene vokser på røttene, og noen arter spiser på knollene. Dette gir stor skade, da kvaliteten blir dårlig, og kan i verste fall føre til at potetene ikke kan omsettes.

Klarer jordloppa først å etablere seg i et område er det både kostbart og veldig vanskelig å utrydde den. Det er derfor svært viktig å oppdage eventuelle funn på et tidlig stadium.

 

Epitrix spp. har inntil videre status som potensielle karanteneskadegjørere i Norge. Mistanke om funn bør meldes til Mattilsynet.

 


Jordlopper av slekta Epitrix fullfører sin utvikling på planter som hører til søtvierfamilien (Solanaceae). I denne famlilien finner vi blant annet følgende planter som vokser i Norge: potet (Solanum tuberosum), tomat (Solanum lycopersicum), svartsøtvier (Solanum nigrum), og piggeple (Datura stramnonium).


De voksne insektene kan leve på bladverket til en rekke planter, blant annet kål (Brassica oleracea), agurk (Cucumis sativus), bete (Beta vulgaris), salat (Lactuca sativa), mais (Zea mays), bønner (Phaseolus spp.) og meldestokk (Chenopodium album).


Artene Epitrix similaris og E. cucumeris ble registrert i Portugal i 2008. Sistnevnte art er registrert på Azorene siden 1979. Skader etter jordloppe ble oppdaget i Portugal i 2004, men årsaken ble ikke klarlagt før i 2008. Mattilsynet informerer om at det i Portugal er registrert en meget rask spredning av jordloppa Epitrix similaris, og en videre spredning er (i følge EPPO*) er sannsynligvis ikke mulig å stoppe – bare forsinke. E. similaris er også påvist i potetfelt i Galicia i Spania. Det er også sett symptomer etter angrep av Epitrix i potetsendinger fra Portugal til Nederland og Nord Irland. I tillegg til E. similaris, advarer EPPO også mot tre andre arter; E. subcrinata, E. tuberis og E. cucumeris.

 

Les mer hos Mattilsynet om jordlopper som kan true potetproduksjonen i Norge og mange andre land (publisert 14/04/2011).

Faktaark om jordlopper av slekta Epitrix  (Fera, England)

Oversikt over jordloppe som skadegjører (Fera, England)

 

* EPPO =  = European and Mediterannean Plant Protection Organization)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.