Kvalitetsstatistikk for potet 2014-2015

02.02.2016 (Oppdatert: 06.07.2016) Pia Heltoft

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Nå er tallene for sesongen 2014/2015 klare. Totalt sett er det grønne knoller, mekaniske skader og skurv som utgjør de største tapene. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 7 sesongene.

Fagforum potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. For sesongen 2014/2015 er tallene hentet inn fra Orkla(Kims), Hoff, Findus, Hvebergsmoen potetpakkeri, Lågendal potetpakkeri og Toten potetpakkeri.

Industrileveransene (chips, pommes frites, flakes og ferdigpoteter) utgjør ca. 100.000 tonn, mens leveranser til potetpakkeriene utgjør ca. 60.000 tonn. Leveransene til konsum har et utplukk på 30% av avlingen, mens industrileveransen har 15,4 feilenheter i middel over de siste 7 sesonger.

I tabellen nedenfor presenteres kvalitetsfeil i potet som relativ andel av hver kvalitetsfeil (%) av det totale kvalitetstrekket. For matpotet og industripotet i sesongen 2014/15 og sammendrag av 7 sesonger (2008-2015).  

* Skallmisfarging ved vask.
** Sølvskurv, nettskurv og svartprikk.

Grønne knoller, mekaniske skader (både svake og sterke) og skurv utgjør de største skadene på industri og matpotet total sett (se tabellen over).

For matpotet, er skurv og overflateskurv de viktigste kvalitetsfeil og utgjør til sammen 40,3% av det samlede kvalitetstap i 2014/15 og ser ut til at være et fortsatt økende problem når 2014/15 sesongen sammenlignes med middel for 2008-2015. Skallmisfarging og svake mekaniske skader er også viktige kvalitetsfeil i matpotet.

I industripotet utgjør grønne knoller den største kvalitetsfeil både i 2014/15 (29,0%) og i middel over år (24,2%). Skurv er også et problem i industripotet sammen med mekaniske skader.

Kvalitetsfeil i potetene er i stor grad sorts- og væravhengig når god agronomi og dyrkingspraksis følges. Dyrkeren har begrensede valgmuligheter til å velge sorter da potetkjøperne tegner kontrakter på sort, men mye kan hentes ved å bruke friske settepoteter. Utover dette kan nye sorter muligens redusere kvalitetsfeil og dermed verditapet for produsenter og pakkeri- og foredlingsbedrifter.

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.