Kvalitetsstatistikk 2015-2016

20.12.2016 (Oppdatert: 20.12.2016)

Fagforum Potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. Her presenteres årets statistikk. Tallene presenteres sammen med gjennomsnittstallene for de siste 8 sesongene.

Fagforum Potet innhenter hvert år kvalitetsdata fra potetbransjen. For sesongen 2015/2016 er tallene hentet inn fra Orkla(KiMs), HOFF, Findus, Maarud, Hvebergsmoen Potetpakkeri og Totenpoteter. I denne statistikken utgjør industrileveransene (chips, pommes frites, flakes og ferdigpoteter) ca. 110 000 tonn mens leveranser til potetpakkeriene utgjør ca. 40 000 tonn. Leveransene til konsum har et utplukk på 30 % av avlingen, mens industrileveransen har 15,7 feilenheter i middel over de siste 8 sesonger.

 

Kvalitetsfeil i potet, relativ andel av hver kvalitetsfeil (%) av totale kvalitetstrekk. For matpotet og industripotet i sesongen 2015/16 og sammendrag av 8 sesonger (2008-2016)

Kvalitetsfeil

Mat poteter

Industrileveranser

Totalt

2015/2016

2008-2016

2015/2016

2008-2016

2015/2016

2008-2016

Bløte råter

0.0

0.6

5.7

6.3

4.2

4.3

Tørre råter

0.4

2.0

6.9

8.9

5.2

6.5

Grønne poteter

5.9

10.3

24.4

24.2

19.5

19.4

Mekaniske skader, sterke

2.1

3.1

10.9

11.2

8.6

8.4

Støtblått

0.8

1.1

0.2

1.0

0.4

1.0

Rustringer/-flekker

0.5

0.5

6.2

4.9

4.7

3.4

Hulrom

0.3

1.4

5.8

9.3

4.3

6.5

Andre indre defekter

3.9

5.6

6.5

4.3

5.8

4.7

Vekstsprekker

2.1

3.1

11.7

8.3

9.1

6.5

Visne poteter

0.6

0.6

0.0

0.2

0.2

0.3

Grodde poteter

0.8

0.5

0.0

0.0

0.2

0.2

Misformede poteter

4.2

4.9

1.9

1.7

2.5

2.8

Mekaniske skader, svake

19.0

19.2

12.8

10.6

14.5

13.6

Andre sorter

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

Skurv

23.1

20.0

5.9

8.2

10.5

12.3

Skallmisfarging

19.8

17.0

0.5

0.3

5.7

6.1

Overflateskurv

16.4

9.9

0.5

0.2

4.7

3.6

Sum

100

100

100

100

100

100

* Skallmisfarging ved vask
** Sølvskurv, nettskurv og svartprikk

 

For matpotet utgjør skurv og overflateskurv en stor andel av de samlede kvalitetsfeil (se tabell) og gir til sammen 39,5 % av det samlede kvalitetstap i 2015/16 mot til sammen 29,9% i 2008-2016. Sammenlignes denne sesong med tallene for de siste 8 sesongene er det de samme feil som gir utslag i denne sesong. Skallmisfarging og svake mekaniske skader er også viktige kvalitetsfeil i matpotet.

I industripotet utgjør grønne knoller den største kvalitetsfeil både i 2015/16 (24,4 %) og i middel over år (24,2 %). Skurv er også et problem i industripotet og det samme gjelder med mekaniske skader. Vekstsprekk utgjør en større andel kvalitetsfeil i industripotet i 2015/16 (11,7%) sammenlignet med middel over år (8,3 %). Dette skyldes antakeligvis ujevne vekstforhold i vekstsesongen 2015. Skurv ser ut til å være et mindre problem i 2015/16 enn i tidligere sesonger.  

Grønne knoller, mekaniske skader (både svake og sterke) og skurv utgjør de største skadene på industri og matpotet total sett.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.