Maxim – nytt beisemiddel i potet

17.04.2013 (Oppdatert: 07.07.2016) Borghild Glorvigen

Beisemidlet Maxim 100 FS ble godkjent til beising av settepotet i 2012. Preparatet kan brukes ved beising på rullebord og ved beising på setteren. Maxim100 FS har en bred og god effekt mot flere sjukdommer. Preparatet kan brukes om høsten eller om våren.

Asterix med groer og sølvskurv. Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

 

Forutsetninger for godt beiseresultat

  1. Minst mulig jord på knollene. Effekten svekkes jo mer jord som dekker knollene. Dette gjelder ved beising både vår og høst
  2. God dekning av beisemiddel på knollene
  3. Rask opptørking etter beising
  4. Riktig dosering

 

Virkemåte og effekt av Maxim

Det aktive stoffet i Maxim 100 FS er fludioksonil, og preparatet har en annen virkningsmekanisme enn andre godkjente beisemidler (se tabellen nedenfor). Maxim 100 FS virker mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk, og har i tillegg effekt på flatskurv. Preparatet har vist god virkning mot sølvskurv. Sølvskurv er et økende problem for omsetningen av både konsumpotet og for settepotet, og problemet øker under lagringen. Maxim 100 FS er godkjent både for høstbeising og vårbeising.

Ved beising umiddelbart etter opptak, vil middelet hemme infeksjonen av viktige lagersjukdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. Preparatet er i avgiftsklasse 1, og har ingen helsemerking.

 

Tabell 1: Beisemidler i potet. Etiketten blir synlig ved å klikke på preparatnavet.

Preparat

(virksomt stoff)

Virksomt stoff

Virker mot

Virkemekanisme

Beising høst

Beising vår

Dosering

(per tonn)

Merknad

Maxim 100 FS

Fludioksonil

svartskurv, sølvskurv, svartprikk, flatskurv, (+ foma, fusarium + blæreskurv v/høstbeising)

Kontaktmiddel

 

Rullebord

Rullebord. Setter

250 ml/t

Husk rask opptørking etter behandling

Monceren DS 12,5

Pencycuron

Svartskurv

Kontaktmiddel

Nei

 

Strø i setter. Beiseaggregat på setter

2 kg/t

 

Monceren FS 250

Pencycuron

Svartskurv

Kontaktmiddel

Nei

Rullebord. Setter.

Før spiring

600 ml/t

Husk rask opptørking etter behandling

Prestige

Pencycuron + Imidakloprid

svartskurv + tidlige angrep av sugende insekter (sikader og teger)

Pencycuron er kontaktvirkende. Imidakloprid er systemisk

Nei

Rullebord. Setter.

Før spiring

600 ml/t

Husk rask opptørking etter behandling

Rizolex 50 FW

Tolklofosmetyl

Svartskurv

Kontaktmiddel

Ved innlagring og sortering

Ved sortering. Ved setting.

200-300 ml/t

Husk rask opptørking etter behandling

Fungazil 100 SL

Imazalil

fomaråte, fusariumråte, sølvskurv, blæreskurv

Systemisk

Umiddelbart etter opptak

Anbefales ikke.

150 ml/t

 


Beising med Maxim 100 FS gjør at sporespiring og vekst av spirehyfer hemmes, og soppmycelet hindres i å trenge inn i plantevevet. Spredning fra settepotetene reduseres og det blir mindre smitte på knollene. Beisemiddelet er et kontaktmiddel og har begrenset effekt mot jordsmitte.

Les etiketten for Maxim 100 FS.

 

Effekttabeller

Nedenfor er det en oversikt over hvilke beisemidler som kan benyttes til vårbeising i potet (per april 2013). Det står også hvilke sjukdommer de virker mot ved vårbeising. Tallverdi 1 betyr god virkning, 4 betyr ingen virkning. (Tabellen er hentet fra Felleskjøpets virkningstabell, Plantevernkatalogen 2013.)

 

 

Øker Maxim kvaliteten på avlinga?

Beising med Maxim 100 FS har i forsøk gitt bedre etablering av plantene, jevnere størrelsesfordeling av knollavlinga og bedre skallkvalitet. Dette fører til mindre frasortering, lengre holdbarhet og mindre angrep av sjukdommer.

 

Dosering av Maxim og blanding med Prestige

Beising på rullebord: Dosen for Maxim100 FS er 250 ml + 750 ml vann per tonn settepotet.

Beising på setter: Dosen for Maxim 100 FS er 250 ml + 30-40 l vann per tonn settepotet.

For å få med effekt mot de første sikade- eller tegeangrepene kan preparatet blandes med Prestige.

 

Om bruken av Maxim

Maxim 100 FS fås i 5 liters plastkanner, er i avgiftsklasse 1 og har ingen helsefaremerking.

Ved bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyret skal en bruke vernehansker av nitril/neopren og heldekkende arbeidstøy. Ved håndtering av beiset settepotet skal en bruke hansker og halvmaske med støvfilter P2 om det støver.

 

Beisemetoder

Beising på rullebord er den metoden som oftest gir et godt beiseresultat. Grunnen til det er hvordan knollene beveger seg i forhold til der hvor beisemidlet avsettes. I danske undersøkelser anslås det at 10-20 % av beisemidlet avsettes på knollene ved beising på potetsetter. Beises det derimot med rullebordsteknikk anslår man at 90-95 % av beisemidlet avsettes på knollene (Bødker, 2011).

  1. Beising på rullebord
    Hovedprinsippet med rullebordsbeising er at det ved hjelp av ei dyse dannes en sprøytetåke som avsettes på knollene mens de ruller rundt og transporteres over et rullebord. Dysetypen som er mest brukt kalles «spinning disc», eller rotasjonsskive. Beising på rullebord kan gjøres rett etter opptak, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren. Skal potetene lysgros er det viktig å beise før de legges til groing. Det viktig med rask opptørking etter behandling.
  2. Beising på setteren
    På potetsetteren er det vanlig med et såkalt Hardi-system. Settepotetene sprøytes med to motsatt stilte dyser (per rad) i det de faller fra potetsetteren og ned i fåra. Best resultat oppnås ved at mest mulig av beisemidlet treffer settepotetene. Det er derfor svært viktig at dysene er riktig innstilt.

 

Resistensstrategier

For å unngå utvikling av resistens, anbefales det med jevne mellomrom å veksle mellom beisemidler med ulike virkningsmekanismer. Dette gjelder for all bruk av plantevernmidler.

 

Les mer om beising av potet:

Abrahamsen, Siri, 2011. Beising av settepoteter. Foredrag på Gartnerdagene 2011.

Bødker Lars 2011. Bejdsemetodens betydning for angreb af rodfiltsvamp, Videncentret for Landbrug, Danmark.

Glorvigen Borghild 2008. Beising av settepoteter (Solør-Odal landbruksrådgiving)

Leidal Sigbjørn, 2013. Svartskurv på potet. Foredrag på "Fagdag i potet", Lærdal januar 2013.

Schmidt Gunnar, 2011. Teknik til beising av potet. Foredrag på Gartnerdagene 2011.

 

 

Les mer om Maxim

På Syngentas hjemmeside: Informasjon om Maxim 100 FS.

Mattilsynet: Etiketten for Maxim. 

Syngenta. Brosjyre om Maxim 100 FS.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.