Nasjonal bransjestandard for PCN på plass

29.11.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Potetbransjen har utarbeidet en nasjonal bransjestandard for PCN (potetcystenematode). Mattilsynet har vurdert og anerkjent den, i samråd med representanter for næringa. Matmerk vil starte en prosess for å innarbeide den nye bransjestandarden i sine KSL-dokumenter i løpet av våren 2012, slik den kan gjelde fra produksjonssesongen 2013.


Foto: Bonsak Hammeraas, Bioforsk Plantehelse
.

 

Nasjonal bransjestandard for PCN (endelig versjon), med alle vedlegg.

 

I oktober 2010 la Fagforum Potet fram et forslag til bransjestandard for PCN. Til dette forslaget kom det inn 27 høringsuttalelser. I januar 2011 fortsatte arbeidet med nasjonal bransjestandard for PCN med utvidet arbeidsgruppe.

Fagforum Potet har ledet arbeidet, og la fram bransjens nasjonale bransjestandard for PCN for Mattilsynet og referansegruppe den 8. november 2011. Mattilsynet har i samråd med representanter fra næringen (referansegruppe) vurdert standarden, og har funnet å kunne anerkjenne den

Mattilsynet mener at bransjestandarden representerer en viktig milepæl i målsettingen om å bevisstgjøre næringen om eget ansvar for å hindre spredning av PCN.

Mattilsynet framhever viktigheten av at dersom bruker/eier får mistanke eller kunnskap om at det forekommer smitte på en eiendom hvor det ikke er kjent at PCN forekommer, så påhviler en plikt til straks å melde dette til Mattilsynet. Mattilsynet vil i slike tilfeller bekoste prøver for å verifisere planteskadegjøreren.

Da det hele tiden utarbeides ny kunnskap om PCN, både nasjonalt og internasjonalt, er det viktig at Nasjonal bransjestandard revideres. Fagforum Potet har fått denne oppgaven.

I forhold til utgaven av nasjonal bransjestandard som ble lagt på nett den 10. oktober 2011 er anbefalingene om vekstskifte og testhyppighet på eiendommer med gul PCN endret noe.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.