Norske settepoteter er fri for PCN

20.10.2014 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Strenge norske regler gjør at Norge fortsatt kan produsere settepoteter. I andre land finst det snart ikke områder uten potetcystenematodar (PCN). Seniorforsker Ricardo Holgado har holdt foredrag om bekjempelse av PCN gjennom 50 år i Norge, både på Bioforskkonferansen (februar 2014) og på EAPR-konferansen (juli 2014).

 

Den europeiske foreningen for potetforskning, EAPR (European Association of Potato Research), avholdt sin konferanse i Brussel i juli 2014. Der presenterte forsker Ricardo Holgado sitt foredrag: "Integrated Management of Potato Cyst Nematode (Globodera spp.) for more than half century in Norway". Holgado og Norge fikk skryt for hvordan vi har håndtert problemene med PCN.

På Bioforskkonferansen på Hamar i februar 2014 holdt seniorforsker Ricardo Holgado foredrag om "Bekjempelse av Potetcystenematoder (PCN) over 50 år i Norge".


Les hele presentasjonen til Ricardo Holgado.

Sammenliknet med andre land har regelverket vært veldig strengt i Norge. Seniorforsker Ricardo Holgado forteller at mange europeiske land har problem med å finne områder uten potetcystenematodar der de kan produsere settepoteter. PCN er et av de alvorligste skadedyra i den norske potetproduksjonen.

På Bioforsk sin hjemmeside kan vi lese om strengt norsk regelverk som har vernet om våre settepotetarealer.

 

 

PCN (eller potetål, som de også kalles) ble først oppdaget i Aust-Agder tilbake i 1955. Den første lovreguleringa for å hindre PCN, kom allerede i 1956. Lov og forskrifter skal hindre at nematodene sprer seg med jord og plantemateriale.

Siden 1955 og fram til år 2000 ble det totalt analysert 89.162 prøver. Det ble gjort funn av PCN i 5 % av prøvene (6406 eiendommer). Av disse funnene ble 47 %  gjort i kjøkkenhager.

I 2009 startet det et nytt kartleggingsprogram i regi av Mattilsynet. Fra 2009 til 2012 ble det analysert 10.422 jordprøver, og PCN er funnet i 9 % av prøvene. Kartleggingen pågikk også i 2013, og forsetter til alle distrikter med omfattende potetarealer har blitt dekket. 

Les mer om PCN her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.