Nye målpriser for potet fra 1. juli 2012

20.07.2012 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter gjelder fra 1. juli 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

Ordningen med målpriser omfatter matpoteter, i tillegg til 10 grønnsakslag og epler.

Landbruks- og matdepartementet har fordelt målprisøkningene for frukt, grønnsaker og potet på 1,4 prosent fra 1. juli. 2012. I årets Jordbruksavtale ble det gitt et pristillegg for poteter på i gjennomsnitt 20 øre per kg fra 1. juli.

 

Målprisordningens prinsipp

Hovedprinsippet er at den norske produksjonen av de vareslag som inngår i målprisordningen,
skal ha tollbeskyttelse som beskrevet under*. Dersom noteringsprisen i to uker på rad overskrider vedkommende vares øvre prisgrense vil det bli vurdert administrative tollnedsettelser. Gjennomføringen av importordningen er det Statens landbruksforvaltning som har ansvaret for. Ved eventuelle årlige justeringer er det målprisene som endres. Øvre prisgrense er fastsatt til å ligge 12 prosent over de vedtatte målpriser.

* Reguleringsordningen for import av de såkalte § 4 - varene i Jordbruksavtalen har vært i bruk siden 1958. Reglene for importbeskyttelse ble endret da den nye GATT-avtalen trådte i kraft 1. januar 1995. GATT-avtalen tillater import hele året, men i fastsatte reguleringsperioder. Disse periodene samsvarer med normal salgssesong for norskproduserte varer, og norsk produksjonen vil være beskyttet i form av høyere toll enn ellers i året.

 

Noteringspris

Det noteres gjennomsnittlige priser ved salg fra produsent til engrosforhandler i Oslo hver tirsdag morgen. Det er alltid en viss variasjon i prisene, og noteringen blir en veid middelpris. Når det ikke er tilstrekkelige produsentleveranser i Oslo-området, og varene må hentes fra andre distrikter, kan varen i enkelte tilfeller ha passert et engrosledd før notering.

 

Les alt om jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for bl.a. potet her.

Les mer om marked og pris for poteter, grønnsaker og frukt hos Statens Landbruksforvaltning.

 

Kilde: Jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser for poteter,grønnsaker og epler.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.