Potato Scandinavia 17. august

20.06.2017 (Oppdatert: 20.06.2017)

Potato Scandinavia arrangeres på Grinder Gård i Grue kommune (Hedmark) 17. august. Potato Scandinavia er det største feltbaserte potetarrangementet i Skandinavia.

http://potatoscandinavia.no

Potato Scandinavia er et arrangement som ble startet opp av Finland i 2015. I 2016 ble messen lagt til Borgeby Fältdager i Sverige. 

Arrangementet er i støpeskjea, og er godt ivaretatt av Bedre Gardsdrift, Hedmark kunnskapspark og NLR Øst. Lokale krefter er også sterkt involvert i arragementet. Potato Scandinavia er det største feltbaserte potetarrangementet i Skandinavia.Tanken er at det skal arrangeres i Finland, i Sverige og i Norge på omgang. 

 

 

Potato Scandinavia kan by på følgende: 

 

Grinder Gård

Potato Scandinavia er et av Norges mest veldrevne gårdsbruk innen planteproduksjon. Grinder gård  ligger sør for Kirkenær i Hedmark, og har lange tradisjoner. Gården er nevnt allerede i en jordebok fra 1390-årene, og den fredede hovedbygningen er fra 1769. I dag er det Andreas Bakken og Geir Hammer som driver storgården. Det dyrkes poteter, gulrot, korn og gras på gården.