Vask av kasser IMG 2592
⋅ Potet

Vask og desinfeksjon av kasser og potetlager

Vask og desinfeksjon av utstyr, kasser og lager betyr ikke at alle potetsjukdommene blir drept, men at mengden av mulige sjukdomsorganismer går ned og at risikoen for smittespredningen blir redusert.
Fagforum Potet
Troms fagtur potet aug2010 216
⋅ Potet

Vintertest av settepoteter

Virustesting av potetavlinga etter opptak om høsten kaller vi vintertest. Det er fordi knollene testes mellom innhøsting og neste vår, når potetene skal i jorda igjen. En vintertest avdekker hvor mye virus det er i settepotetene før neste vekstsesong.
Fagforum Potet
KS 070515 Lysgroing mandel OG
⋅ Potet

Få et forsprang med lysgroing

Formålet med lysgroing er å gi poteten en raskere vekststart. Gi grunnlag for tidligere vekstavslutning av en moden potet, med høgt nok tørrstoffinnhold og gi godt skall. Det er i forsøk oppnådd 1-2 uker tidligere vekstavslutning ved hjelp av lysgroing.
NLR Nord Norge
SL potetaker Grimstad Bergemoen
Medlem
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet på friland

Fra Danmark leser vi nå at Titus ikke lenger er tillatt. Tidligere har de mistet Sencor. På en markdag denne uka møtte det over 100 personer for å se på mekanisk ugrasbekjemping!
NLR Agder
SL Dryppvanning i potet
Medlem
⋅ Potet

Dryppvanning og næringstilførsel i tidligpotet

I et demonstrasjonsfelt på Landvik fikk vi mindre flatskurv der det ble vannet med dryppvanning enn der det ble vannet på vanlig måte. Dessverre var det tendens til avlingsnedgang, men det kan skyldes innkjøringsproblemer og litt for rikelig vanntilførsel.
NLR Agder
Vanning Landvik
Medlem
⋅ Potet

Vanning i potet

Tidligpotetene trenger nå jevnlig tilførsel av vann for å gi god tilvekst og fin kvalitet. Tidlig vanning er viktig for å motvirke flatskurv. Særlig gjelder dette på lett jord med høy pH.
NLR Agder
Colomba potet foto sl
Medlem
⋅ Potet

Nitrogengjødsling til Colomba

Den nye tidligsorten Colomba har i forsøk gitt best avling ved 12-15 kg N per dekar. Sorten har en sjelden kombinasjon av høyt knollansett og tidlighet. Baksiden av medaljen er litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Svartsotvier har blitt et stort problem i tidligpotet under plast foto sl
Medlem
⋅ Plantevern

Ugrasmidler mot svartsøtvier i plastpotet

Svartsøtvier har blitt et problemugras i potet. Centium har vært brukt i flere år, men etter revisjon av etiketten er det nå ikke lov å bruke middelet under plast eller duk. Kan Boxer i kombinasjon med Fenix eller Sencor være et alternativ?
NLR Agder
Vekstavslutning i potet SLE
Medlem
⋅ Potet

Vekstavslutning med nye midler

Reglone er historie, men vi har nå fått brukbare alternativer til kjemisk vekstavslutning i potet. Både Gozai og Spotlight Plus er godkjent og snart tilgjengelig hos forhandlere.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
1 2 3 4 5