Potetaker var S Le
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk seine sorter

Det er flere nye norske nummersorter i årets forsøk med forskjellige bruksområder, men det er for tidlig å si om noen av de er aktuelle for godkjenning på norsk sortsliste.
NLR Agder
Potet under fiberduk foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk tidlige sorter

Den nye sorten G06-1033 har også i år en stor andel småpoteter ved tidlig høsting. Hassel gir best avling, men har litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Torrate pa stengel Potet 043 Borghild Glorvigen
⋅ Potet

Tøffere tørråtekamp med ny type

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge. Sjukdommen kan gi total avlingssvikt og store økonomiske konsekvenser. Med ny og mer aggressiv tørråtetype, EU41-A2, kreves det enda mer påpasselighet.
Fagforum Potet
Skallkvalitet DSC 0054 ELM
⋅ Kvalitet

Hva betyr lengden på veksttida for skallkvaliteten?

Potetenes utseende er blitt stadig viktigere for å konkurrere med importerte matpoteter. Men hvordan påvirkes skallkvaliteten av settetid og vekstavslutningsstrategi?
Fagforum Potet
Utvaskin i potet foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Utvasking – behov for tilleggsgjødsling

Ved mye nedbør er det ikke til å unngå at det blir utvasking av næringsstoff i potetåkeren. Mange forhold spiller inn på om det er behov for å tilleggsgjødsle og når det bør gjøres.
NLR Agder
Torrateflekk pa potetblad foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping i tidligpotet under duk

Det har vært tørråtevær under fiberduken den siste tida, og nå er det vanskelig å komme utpå åkrene på grunn av gjennomblaut jord. Vi har ikke sett tørråte i vårt område enda, men fra Sør-Sverige rapporteres om angrep. Så snart det er praktisk mulig vil vi derfor anbefale at alle «dukpoteter» behandles mot tørråte.
NLR Agder
Oko friterte poteter IMG 6772 Kari Bysveen
⋅ Økologisk

Økopotet til fritering

Med rett valg av sort og dyrkingsteknikk kan vi produsere økopotet til fritering av rett kvalitet. Lysgroing må til for å få store nok knoller, og sortene må være sterke mot tørråte.
Fagforum Potet
Avfallshaug potet 070611 049
⋅ Potet

Reduser smittekildene for tørråte

Poteter i en jordhaug fra sorteringa sist vinter og åkre med ugraspotet fra i fjor, er smittekilder for tørråtesoppen. Slike smittekilder bør unngås.
Fagforum Potet
Flere Sorter E Floystad
⋅ Sorter

Gamle Potetsorter

Flere av de gamle potetsortene har blitt tatt vare på i kjøkkenhager og småskalaproduksjon, og noen blir fortsatt dyrket i stor målestokk. Ringerikspotet, Gulløye og Mandelpotet har fått et oppsving i produksjonen de seinere åra. I dag samles og oppbevares de gamle sortene av NordGen (tidl. Nordisk Genbank).
Fagforum Potet
Torrate begynnende flekker pa planten
Medlem
⋅ Potet

Ny og mer aggressiv tørråte

Potettørråte (Phytophthora infestans) er den viktigste sjukdommen i potet i Norge. Sjukdommen kan gi total avlingssvikt og store økonomiske konsekvenser. Derfor er det viktig å være godt forberedt før soppen kommer i åkeren.
NLR Øst
Ugrasbekjemping frilandspotet potetfelt SL
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i frilandspotet

Fikk du satt frilandspoteter før regnet kom? I så fall må du kikke nøye etter utviklingen i åkeren nå. Stigende temperatur og fuktig jord gjør at frøugraset spirer villig.
NLR Agder
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
1 2 3 4 ... 7