Potet rader 2008 9
⋅ Potet

Økologisk dyrking av skrellepotet

Sortene Nansen og Fakse har gitt akseptabel avling og kvalitet for skrellepotet til industrikjøkken. Carolus gir dessverre for dårlig kvalitet i ferdigvaren.
NLR Agder
KS 110919 Vekstavsl Dag 2 etter sproyting Malselv DIN
⋅ Potet

Potetproduksjonen står uten plantevernmidler for vekstavslutning fra neste vekstsesong

EU-kommisjonen besluttet 12. oktober 2018 å ikke fornye godkjenning av diquat, virkestoffet i svimiddelet Reglone. Det innebar sluttsalg 4. mai 2019, og siste bruksdato er 4. februar 2020 – det vil si inneværende vekstsesong. Gjennom EØS-avtalen har Norge implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og dermed gjelder vedtaket også i Norge.
NLR Nord Norge
KS 070819 Juno
⋅ Potet

Nye og gamle potetsorter egna for dyrking i Nord-Norge

Det tas inn nye potetsorter fra utlandet til Norge hvert år. Graminor har jevnlig kontakt med foredlingsselskaper i Europa, spesielt Danmark, Tyskland, Frankrike og Nederland, og lovende sorter tas inn til landet som meristemplanter på rør. Etter noen år med testing og oppformering, blir de tilgjengelig som sertifisert settepotet hos Norgro og Strand Unikorn. Det har vært mye leiting, men sjelden funn. Derfor er markedet dominert av sorter som har vært med i mange år.
NLR Nord Norge
KS 120905 lenticeller potet
⋅ Potet

Hvor lenge tåler poteten å stå under vann

På grunn av svært mye nedbør de siste dagene, spesielt i Nordland fylke, står mye potet under vann eller i vassmetta jord. Hvor mye tåler poteten, før det går ut over kvaliteten og lagringsevnen?
NLR Nord Norge
Celandine
⋅ Potet

Nye matpotetsorter

Celandine er en av sortene som så meget pen ut. Tynt skall og lite feil. Evolution ga også et godt inntrykk.
NLR Viken
DSCN6682
⋅ Potet

Nå skal smellerne gå på en smell

Kjølmark (også kalt ‘aurmakk’) er grådige billelarver som hører til gruppen ‘smellere’. Kjølmark kan gjøre stor skade på knollene.
Fagforum Potet
Poteter i farger DSCN6705 Kristin Sorensen
⋅ Potet

En ny potetsort blir til

Gjennom seks episoder kan du følge Anja Haneberg hos Graminor AS for å se hvilket arbeid som ligger bak en ny potetsort.
Fagforum Potet
IMG 2949
⋅ Potet

2020: Første sesong uten dikvat

For første gang siden 1964 er det i Norge ikke lenger tillatt å bruke dikvat, eller Reglone, til å svi ned potetriset før høsting. Samme gjelder for hele Europa. Hvordan går det egentlig?
Fagforum Potet
Plukke bladstilker i potet MG 6498 MBL
⋅ Potet

Best resultater med potetplanter i næringsbalanse

Mangel på et eller flere næringsstoff gjør at plantene ikke vokser optimalt, og kan føre til lavere avling og dårligere kvalitet enn forventet. Ved å sende inn bladstilker til analyse før vi ser mangelsymptomer i plantene kan næringsbalansen justeres før det blir problemer i åkeren.
Fagforum Potet
Frostsikring potet
⋅ Potet

Kalde sommernetter krever frostvanning i potet

Frostvatning er ukjent for mange og svært kjent for få. Det er potetdyrkere i tidligpotet-områdene eller potetdyrkere i fjellbygdene på Østlandet eller i nord som kjenner denne teknikken.
NLR Innlandet
Siri presser bladstilksaft nanolaering MBL
⋅ Potet

Nanolæring: Nitratmåling i potet

VIDEO: Med nitratmålinger i vekstsesongen kan du treffe bedre med nitrogengjødslinga for å hente ut avlingspotensialet og sikre kvaliteten og avmodning på potetene.
Fagforum Potet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Korn

Jordleiepriser 2020

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.
Fagforum Korn
Typisk angrep av tørråte både på bladstilk og blader. Foto: Siri Abrahamsen
⋅ Plantevern

Kampen mot tørråte - nye midler i 2020

I sommer har vi flere nye og gode tørråtemidler tilgjengelig, både med forebyggende og kurativ effekt. Ranman Top og Revus er de beste og billigste til forebyggende sprøyting. Infinito, Cymbal og Proxanil er nye midler som anbefales ved sterkt smittepress for å unngå at tørråten etablerer seg i potetåkeren, og for å redusere faren for resistensutvikling.
NLR Viken
1 2 3 4 5