Settepotet biokull
⋅ Lagring

Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot

Potet og gulrot er begge vekster som kan langtidslagres, men de kan også være utsatt for store lagringstap på opptil 40%. En stor del av lagringstapet skyldes lagringssykdommer som sølvskurv, blæreskurv, svartskurv, fusarium- og foma-råte i potet og klosopp, gråskimmel, hvitflekk og tuppråte i gulrot. Det er potentielt store verditap for både produsenter og pakkerier. Derfor vil mindre svinn og bedre kvalitet ut fra lager vil gi en direkte verdiskaping for disse.
Fagforum Potet
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
⋅ Økonomi

Jordleiepriser 2021

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). Årets jordleieundersøkelse viser at prisene på jordleie har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er høyere i år enn i fjor, noe som gir et mer presist resultat.
Fagforum Korn
Potetnytt 7 nr 3
Medlem
⋅ Potet

Vanning i seine sorter

Hvor ofte må man vanne på tørkesvak jord? Hva gjør overskudd av regn i en tidlig fase med åkeren?
NLR Agder
Potetnytt 7 r 2
Medlem
⋅ Potet

Plantevernstrategi i seine sorter

Selv om funn av tørråte ikke er gjort i området, så kan det, når tilveksten i de sist satte åkrene er kraftig være fornuftig å starte den forebyggende behandlinga selv om det ikke er full radlukking.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
NLR Agder
GS Hosting av Okologisk Nansen Larsen Lyngdal
⋅ Potet

Økologisk potet til skrelling på Agder

Nansen, Evolution og Alizee gav best totalavling. Ekstra tilførsel av kalium gav ingen meravling, men reduserte tørrstoff nivået med 0,3%.
NLR Agder
K Jolmark sept 1029 IBS
⋅ Potet

Biologisk regulering av kjølmark

Biologisk regulering med insektspatogen sopp viser lovende resultater. Nytt av 2020 var et nytt norsk isiolat av (M. brunneum). Dette middelet reduserte kjølmarkskaden opp mot 27%.
NLR Agder
Nlr 48381186393
⋅ Plantevern

Sprøyting nær overflatevann

Det generelle avstandskravet til overflatevann er 3 meter fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten. Siden noen plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det opplyst om lengere avstand til vann på etikettene, 5, 10, 20 eller 30 meter.
NLR
Kalmoll pa blad Hilde Olsen NLR Ost
⋅ Plantehelse

Unngå utvikling av resistens

Resistensstrategier er avgjørende for å beholde effektiviteten til plantevernmidlene i fremtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne.
NLR
CRISPR Fig 3 Komoponenter av CRISPR Cas
⋅ Potet

Kan vi lage virusfri settepoteter med hjelp fra CRISPR?

De to siste årene er det utviklet en prototype av CRISPR-basert metode for å påvise virus i planter. Metoden er en tilpasning av fremgangsmåten som brukes for å påvise virus hos mennesker.
Fagforum Potet
Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Medlem
⋅ Potet

Settepotetstørrelse og setteavstand Colomba

Colomba er ansett for å være en tidligsort. Setteavstand kan gjerne være 30-40 cm. Settepotetstørrelsen har mindre betydning for avlingsverdien. Colomba har meget høyt avlingspotensiale, men litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Duk felt Nansen dekt 27mai tatt av 8juli2019 20
⋅ Økologisk

Tidligere økopotet – bruk duk!

For å få fram tidligst mulig økopotet, kan dekking med fiberduk fra setting og fram til potetriset er ca 25 cm høgt være et effektivt tiltak. Lar du duken ligge på for lenge kan enkelte sorter imidlertid ta stor skade. Lysgroing må sjølsagt også utføres, samt at duken tas av for ugrasregulering.
Fagforum Potet
Potetaker var S Le
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk seine sorter

Det er flere nye norske nummersorter i årets forsøk med forskjellige bruksområder, men det er for tidlig å si om noen av de er aktuelle for godkjenning på norsk sortsliste.
NLR Agder
1 2 3 4 ... 8