Potet under fiberduk foto sigbjorn leidal
Medlem
⋅ Potet

Sortsforsøk tidlige sorter

Den nye sorten G06-1033 har også i år en stor andel småpoteter ved tidlig høsting. Hassel gir best avling, men har litt lavt tørrstoff.
NLR Agder
Torrate pa stengel Potet 043 Borghild Glorvigen
⋅ Potet

Tøffere tørråtekamp med ny type

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge. Sjukdommen kan gi total avlingssvikt og store økonomiske konsekvenser. Med ny og mer aggressiv tørråtetype, EU41-A2, kreves det enda mer påpasselighet.
Fagforum Potet
Skallkvalitet DSC 0054 ELM
⋅ Kvalitet

Hva betyr lengden på veksttida for skallkvaliteten?

Potetenes utseende er blitt stadig viktigere for å konkurrere med importerte matpoteter. Men hvordan påvirkes skallkvaliteten av settetid og vekstavslutningsstrategi?
Fagforum Potet
Utvaskin i potet foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Utvasking – behov for tilleggsgjødsling

Ved mye nedbør er det ikke til å unngå at det blir utvasking av næringsstoff i potetåkeren. Mange forhold spiller inn på om det er behov for å tilleggsgjødsle og når det bør gjøres.
NLR Agder
Torrateflekk pa potetblad foto sigbjorn
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping i tidligpotet under duk

Det har vært tørråtevær under fiberduken den siste tida, og nå er det vanskelig å komme utpå åkrene på grunn av gjennomblaut jord. Vi har ikke sett tørråte i vårt område enda, men fra Sør-Sverige rapporteres om angrep. Så snart det er praktisk mulig vil vi derfor anbefale at alle «dukpoteter» behandles mot tørråte.
NLR Agder
Oko friterte poteter IMG 6772 Kari Bysveen
⋅ Økologisk

Økopotet til fritering

Med rett valg av sort og dyrkingsteknikk kan vi produsere økopotet til fritering av rett kvalitet. Lysgroing må til for å få store nok knoller, og sortene må være sterke mot tørråte.
Fagforum Potet
Avfallshaug potet 070611 049
⋅ Potet

Reduser smittekildene for tørråte

Poteter i en jordhaug fra sorteringa sist vinter og åkre med ugraspotet fra i fjor, er smittekilder for tørråtesoppen. Slike smittekilder bør unngås.
Fagforum Potet
Flere Sorter E Floystad
⋅ Sorter

Gamle Potetsorter

Flere av de gamle potetsortene har blitt tatt vare på i kjøkkenhager og småskalaproduksjon, og noen blir fortsatt dyrket i stor målestokk. Ringerikspotet, Gulløye og Mandelpotet har fått et oppsving i produksjonen de seinere åra. I dag samles og oppbevares de gamle sortene av NordGen (tidl. Nordisk Genbank).
Fagforum Potet
Ugrasbekjemping frilandspotet potetfelt SL
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasbekjemping i frilandspotet

Fikk du satt frilandspoteter før regnet kom? I så fall må du kikke nøye etter utviklingen i åkeren nå. Stigende temperatur og fuktig jord gjør at frøugraset spirer villig.
NLR Agder
IMG 7118
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
NLR Innlandet
Forsoksgjodsling mai 2011 2
⋅ Gjødsling

Startgjødsling og SOLATREL® bladgjødsling til 4 potetsorter

For å oppnå høyest mulig kvalitetsavling med liten miljøbelastning, er optimal og balansert gjødsling en nøkkelfaktor. I de seinere åra har gjødselanbefalingene til de ulike potetsortene blitt mer spesifiserte og nyanserte. Gjødslingsnormene og anbefalingene til potet variere nå mye mer etter sort, bruksområde, jordart og geografisk beliggenhet enn de gjorde tidligere.
Fagforum Potet
Forsøk med nedsviing i potet. Foto: Siri Abrahamsen
Medlem
⋅ Potet

Nedsviing av potetris

Sprøyteteknikk og vær avgjør. Bruk godværsdager og formiddagen til nedsviing av potetriset.
NLR Viken
1 2 3 4 5 ... 8