IMG 0137
⋅ Potet

Alternativ vekstavslutning i potet

Konklusjonen fra ni demonstrasjonsfelt i 2019 er at kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert god, men at de to preparatene virker saktere enn Reglone.
Fagforum Potet
Gjodsling potet
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødsling til potet

Potet har ein lang vekstsesong og treng næring langt utover i vekstsesongen. I vårt område er det klare fordelar med delt nitrogen- og kaliumgjødsling, på grunn av risiko for nedbørsoverskott på ugunstig tid i vekstsesongen
NLR Trøndelag SA
20190521 markdag lok
Medlem
⋅ Grovfôr

I grupper lærer vi av hverandre

Gjennom samhandling med andre, får du hjelp og støtte til å ta gode avgjørelser or drifta. Vi trenger hverandre for å komme framover, og kunnskapen om ulike mennesketyper kan gjøre gruppearbeidet enda mer effektivt.
NLR Øst
David 059
⋅ Potet

Myter og sannheter om potet

Er det sant at poteten du blir tjukk av å spise poteter? Nei - det er ikke sant! Finn rett svar på potetmytene.
Fagforum Potet
Svartsøtvier. Foto: Siri Abrahamsen.
⋅ Plantevern

Boxer - mot ugras i potet med plastdekke

Boxer viser relativt god effekt mot svartsøtvier men ikke fullstendig effekt. Boxer i blanding med Fenix, Sencor og/eller Centium gir en generell god ugraseffekt. Skade på potetris ble ikke observert i blandingene med Boxer.
NLR Viken
Lysgroing nl 3 A7 A6772 MBL
⋅ Settepotet

Nanolæring: Lysgroing av settepoteter

VIDEO: Med lysgroing kan du vinne fjorten dager om våren med oppspiring. Forutsetning er at du lykkes med lysgroinga, slik at groen sitter på under setting.
Fagforum Potet
Potetåker i Grimstad på Bergemoen. Foto: Sigbjørn Leidal.
⋅ Grønnsaker

Planteskadelige nematoder fra utlandet

Utenlandske skadegjørere er en stadig trussel mot norsk planteproduksjon, en fryktet skadegjører er nematoden Meloidogyne Chitwoodi.
NLR Viken
Gronne knoller SAVA Sae09 C02 Gudnestad Naerbo
⋅ Potet

Kjøling reduserer grønne poteter i butikk

Poteter som utsettes for lys over lengre tid danner grønnfarge på grunn av økt mengde klorofyll i skallet. Samtidig dannes det ofte giftige glykoalkaloider. Lagring ved lav temperatur er en effektiv måte å hindre grønnfarging av poteter.
Fagforum Potet
1 2 3 4 5