Glorvigen potetfelt Troms fagtur potet aug2010 266
⋅ Potet

Hvor raskt spirer potetene?

For å få best mulig utnyttelse av vekstsesongen er det viktig at potetplantene spirer raskt. Det er store sortsforskjeller ute og går. Sorter som spirer raskt om våren etter setting er oftest mindre utsatt for svartskurv og stengelråte. I tillegg til sort, er forbehandling av settepotetene og jordtemperatur de viktigste faktorene for oppspiringshastighet.
Fagforum Potet
Virus i potet Troms aug2010 207
⋅ Potet

Bladlus i potet

Bladlus er en viktig vektor for virus i potet, og bladlusoverførte virus skaper problemer i potetproduksjonen verden over. En begrenset kartlegging av bladlus i potetåkre har pågått i 2011 og 2012. Noen resultater fra dette arbeidet er gjengitt i artikkel 5/2013 i Gartneryrket.
Fagforum Potet
IMG 6125
⋅ Settepotet

Prøving av nye potetsorter i Norge

Potetsorter prøvedyrkes i Norge før de settes inn i ordinær produksjon. Oftest settes de inn i såkalt verdiprøving der de ulike sortene testes opp mot hverandre på forskjellige egenskaper.
Fagforum Potet
Pen okologisk potetaker Per Steinsholt
⋅ Potet

Dyrking av de beste økologiske potetene

Økologisk poteter må dyrkes uten bruk av kjemiske midler mot tørråte, ugras og insekter. Høstinga må også foregå uten bruk av kjemiske midler til nedvisning av potetriset før opptak. Det skal bare brukes organisk gjødsel (husdyrgjødsel) eller spesielt godkjent gjødseltype. Dette gir utfordringer for produsenten med begrenset metodevalg i plantevernet, og gjødsel som ikke alltid er like lett å passe til potetplantenes næringsopptak. Denne artikkelen er et resultat av SLF-prosjektet: "Systematisere og spre kunnskap innen økologisk potetdyrking".
Fagforum Potet
Akevitt IMG 7786 2
⋅ Potet

Kriterier for Norsk Akevitt

For å kunne kalle det "Norsk akevitt” må være framstilt i Norge av potetsprit fra minimum 95% norske poteter. I tillegg må den være modnet i eikefat.
Fagforum Potet
1 2 3 4 5