Potetene gror i fåra

13.09.2018 (Oppdatert: 08.10.2018)

I flere åkrer er det observert poteter som gror i fåra. Fenomenet oppstår når plantene utsettes for høy grad av stress, med kombinasjonen høy temperatur og alvorlig vannmangel.

KONSEKVENSER AV TØRKEÅRET: Rådgivere og bønder fortviler når potetene gror i fåra. FOTO: Morten Berntsen

av Morten Berntsen (Grønt i fokus nr. 3-2018)

Hadde vi vært i mai måned, ville situasjonen med groende potet i åkeren vært svært ønskelig. I september er derimot observasjonene som rådgivere og bønder har gjort i flere potetåkrer mildt sagt overraskende.

– Vi har sett poteter som spirer i åkrer i Hedmark, Oppland, Østfold og Rogaland. Fenomenet er funnet i flere sorter, blant annet Kerrs Pink, Pimpernel, Asterix, Bruse og Lady Claire, sier Camilla Bye, potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

 

GJENVEKST - EN STRESSREAKSJON

Som en reaksjon på stress, med kombinasjonen av høy varme og alvorlig vannmangel, setter poteten i gang spireprosessen på ny. Omfanget varierer fra åker til åker. Noen steder er det bare én eller noen knoller under hvert ris som spirer, mens andre steder er det flere knoller som har satt i gang spiring.

– Potetplanta er stressa, og gjør alt den kan for å sikre neste generasjon ved å sette nye spirer, forklarer Bye.

Fra våre naboland Sverige og Danmark rapporteres det også om poteter som spirer i fåra dette året.

 

PÅVIRKER BRUKSEGENSKAPER

Når spiringsprosessen settes i gang, brytes dvalen. Det gjør poteten fysiologisk gammel, noe som påvirker både lagringsevnen og bruksegenskapene til potetene.

– Potetene blir fysiologisk eldre enn de faktisk er, og det er ikke gunstig. For matpotetsorter har dette mindre betydning, forutsatt at det ikke blir for lang lagringstid, sier Bye.

Derimot kan det få langt større konsekvenser for settepotetproduksjon og for sorter som skal brukes til chipsproduksjon. I det spireprosessen settes i gang, brytes stivelse ned til sukker. Dette påvirker egenskapene ved fritering. 

– Vi risikerer å få brune chips når slike knoller friteres, sier Bye.

For settepoteter som skal være morpoteter for neste års avling kan produksjonen være ødelagt. NLR fraråder å bruke poteter fra jorder som spirer til settepoteter i 2019.

 

HÅNDTERING AV AREALER

Hvor stort problemet er i din åker, ser du ikke før du går ut og graver. Og det er nettopp det rådgiveren oppfordrer til å gjøre.

– Dersom knollene har fått ønsket størrelse, er det best å svi ned riset så snart som mulig. Dersom knollstørrelsen er for liten bør potetene få stå ei stund til. Vurder størrelse opp mot hva potetene skal brukes til. Det er også viktig å se på skallfastheten til knollene når vekstavslutning vurderes. Det er uansett viktig å kartlegge omfanget i egen åker, understreker Bye. 

Hun foreslår å kontakte pakkeri/mottaker hvis du finner spirende poteter. Kanskje kan du få avtale om tidligere levering, og dermed unngå å lagre slike poteter. I alle tilfeller bør slike arealer høstes for seg, så langt det er praktisk mulig.

 
SJEKK ÅKEREN: Potetrådgiver i NLR Innlandet, Camilla Bye, råder alle potetprodusenter til å sjekke i sin åker. Hun foreslår å kontakte varemottaker hvis det er mye spirende poteter. FOTO: Morten Berntsen. 

 

SÅRHELING ER VIKTIG

Poteter som spirer i fåra er vanskelige å lagre gjennom vinteren. Groene, som gjerne er lange og skjøre, blir slått av i innhøstinga og er potensielle inngangsporter for lagersjukdommer.

– Vi er avhengig av god sårheling. I år er det også ekstra viktig å kjøle ned potetene etter opptak, forklarer Bye.

Høy lufttemperatur skaper utfordringer for potetprodusenter uten kjøling på lageret. Du oppnår rett og slett ikke lav nok temperatur på lageret kun med uteluft.

– Du må da vurdere om det er kaldere i bakken, og at potene dermed må stå ute til lufttemperaturen blir lavere, sier Bye.

 

LES OGSÅ: Avlingsprognose i potet 2018

 

SJEKK SETTEPOTETENE

Hans Arne Krogsti, settepotetansvarlig i Strand Unikorn, har ikke hørt om tilfeller av spiring i settepotetareal så langt. For produsenter som dyrker egne settepoteter, er det viktig å sjekke disse arealene.

– Graden av alvorlighet kommer an på hvor langt groinga har kommet, sier Krogsti.

Han peker også på at slike poteter er vanskelig å lagre fra september til mai neste år, men dersom man får avsluttet veksten i riktig tid før spiringa har kommet for langt, samt får gitt potetene god sårheling ved innlagring, kan det gå bra.

Krogsti råder dyrkere til å skaffe seg en oversikt over situasjonen for egen åker, og eventuelt håndtere ramma partier for seg.

– Dersom det er mulig å avgrense eventuelle områder i åkeren, vil det være en stor fordel å holde disse potene unna det øvrige partiet. Dersom du oppdager spiring i åkeren, er det bare å få avsluttet veksten så snart som mulig før spiringa kommer for langt, sier Krogsti.

Kan poteter som gror på jordet brukes som settepotet i 2019?

 

Norsk Landbruksrådgiving har ikke dokumentasjon på hva som er riktige tiltak i en slik situasjon. Poteter som spirer ute på jordet på slutten av vekstsesongen har nådd en fysiologisk høyere alder enn det som er normalt. Spiringa anses som en kvalitetsforringelse, og det er økt fare for råte på lageret. Gjenvekst er vanligere i seine sorter enn i tidlige. 

 

Etter det vi kjenner til finnes det svært få erfaringer av fenomenet med gjenvekst i Norge. Forslagene til tiltak nedenfor baserer seg på de få erfaringene vi har, i tillegg til informasjon fra liknende forhold i Danmark og fra en amerikansk artikkel fra 1954. Hva som er riktige tiltak er avhengig av bl.a. sort, hvor mye potetene har spirt, opptaksforhold, forhold under innlagring og lagring, og sjukdomssituasjonen i åkeren.

 

Forslag til tiltak: 

  • Bestill nye settepoteter hvis det er mye gjenvekst i åkeren. Poteter som har spirt mye bør ikke brukes som settepotet.
  • Er det bare noen få enkeltpoteter som spirer i fåra kan de sannsynligvis brukes som settepotet i 2019. Forutsetningen er at potetene er tørre når de legges på lager, og at lagertemperaturen er lav og stabil i hele lagringssesongen.
  • Høst potetene under tørre og gode forhold. 
  • Sørg for at potetene er tørre når de legges på lager. 
  • Sørg for god sårheling av potetene, slik at ikke brukne groer blir inngangsport for sjukdomsorganismer.
  • La potetene ligge i ro nær opp til setting neste vår. 
  • Det er viktig å holde temperaturen nede nesten helt fram til setting neste vår. På grunn av høyere fysiologisk alder må man regne med at potetene spirer raskere enn normalt neste vår. 

 

Kilder:

  • KartoffelNyt (29/2018). Lars Bødker, Seges (Danmark)
  • Lutz JM and H Findlen, 1954. STORAGE BEHAVIOR OF FIELD-SPROUTED POTATOES (American Potato Journal, vol 31).
  • Erfaringer hos rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (pers. med.)


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.