Potetsorter til chips 2016

17.01.2017 (Oppdatert: 17.01.2017)

Siden 2006 har 10 utenlandske og 22 norske sorter blitt testet spesielt for chipsproduksjon. Forsøkene har gått i regi av chipssortsgruppa, som består av Maarud, Orkla (KiMs), NIBIO Apelsvoll, Landbruksrådgivingen, HOFF, Overhalla klonavlssenter og Graminor.

Fire norske sorter er godkjent (Aslak, Berle, Bruse og P02-18-66), mens fire av de utenlandske sortene som er testet i perioden står på sortslista (Lady Claire, Lady Jo, Lady Rosetta og Tivoli).

I 2016 er tre nye kloner fra Graminor tatt inn i prøvinga: G08-1974, G08-3035 og G11-1242. Samtidig har Lady Claire tatt over som målestokksort for Saturna. I 2016 er i tillegg Saturna, Bruse, Lady Rosetta, P02-18-66, P03-19-21 og P03-19-64 med i feltene. Sortsfeltene var plassert i Solør, Rygge og på Apelsvoll. Det er regnet utjevnet estimering for de åra de nye kryssingene ikke var med på feltene.

 

Les mer her: Potetsorter til chips