Redusert fosforgjødsling til potet

08.03.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Høye P-AL tall i jorda gir økt risiko for å tape fosfor til vassdrag. Forsker Anne Falk Øgaard, Bioforsk, presenterte under Bioforskkonferansen resultater fra forsøk med gjødsling med fosformengder under normgjødling for å se om fosforgjødslingen, og dermed fosfortapet til vassdraget kunne reduseres.

Vansjø er et viktig rekreasjonsområde i Østfold. Med bakgrunn i den dårlige vannkvaliteten i vestre og nedre Vansjø bevilget Landbruks- og matdepartementet betydelige beløp til et forskningsprosjekt og et Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø for å få redusert fosfortapene. Midlene skulle brukes til ekstra miljøtiltak i landbruket i tråd med "Handlingsplan for vestre Vansjø". Gjødslingsforsøket i potet er en del av forskningsprosjektet ved vestre Vansjø.

 

Se hele presentasjonen til Anne Falk Øgaard her. 

 

Klippet fra hjemmesda til prosjektet: "Prosjektet startet vinteren 2008 og er planlagt som et treårig prosjekt. Fra 2009 inngår prosjektet i Nordsjøprogrammets Interreg IV-B prosjekt Aquarius. Prosjektet har partnere fra Sverige, Danmark, Skottland, Tyskland og Nederland - og har som formål å utvikle bonden som vannforvalter, og gjøre bonden i stand til å praktisere bærekraftig og miljøvennlig jordbruk under endrede klimabetingelser."

 

Les mer om prosjektet her

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.