Sennep mot nematoder

14.03.2014 (Oppdatert: 18.07.2016) Borghild Glorvigen

I Sør-Trøndelag ble det i 2012 testet ut om bruk av sennepsplanter til biogassing kunne undertrykke skadelige nematoder. Rådgiver Mette Feten Graneng presenterte resultatene på Bioforskkonferansen i februar 2012.

Prosjektet «Dyrking av sennepsplante som tiltak mot PCN for å forbetre regional potetproduksjon»

I prosjektet ble det undersøkt om dyrking av sennepsplanter og biogassing hadde noen påvirkning på nematoder. Det ble etablert tre felt, og tre ulike sennepssorter ble undersøkt, i tillegg til ei blanding av tre sennepssortene.

Forsøkene ble gjennomført i Ørland kommune i Sør-Trøndelag på stedene Kråkvåg, Storfosna og Garten. De tre sennepssortene som ble prøvd var: Nemat, Caliente Mustard, Caliente Brand, i tillegg til blandinga Nemat mix.

Bilde over: Sennepsplanter brukt feltforsøkene i Sør-Trøndelag. Foto: Mette Feten Graneng.

Les hele presentasjonen til Mette Feten Graneng.

 

Hva er biogassing?

Biogassing vil si at kjemiske stoffer fra planter nyttes til å undertrykke skadegjørere ute på jordet. For å få god effekt må det stor biomasse til. Det er gjort mange forsøk med ulike sennepsplanter. Noen av sortene viser seg å ha god effekt mot noen skadegjørere, bl.a. nematoder og svartskurv.

Målet er at biomassen fra sennepsplantene skal gi fra seg gasser under nedbrytinga i jorda slik at gassene reduserer mengde av skadelige nematoder. Plantene dyrkes på vanlig måte. Når plantemassen er stor nok harves plantene inn i jorda. Eventuelt kan plantemassen hakkes opp for så å harves inn. Når plantene brytes ned, dannes det stoffer, glukosinolater  kommer i kontakt med et enzym, myrosinase, sammen med fuktighet i jord. Glukosinolater kan ha negativ effekt på noen planteskadegjørere. Glukosinolater finnes I alle brassica-arter, men ekstra mye i sennepsplanter og pepperrot.  

 

Resultat og konklusjon

Alle sennepssortane etablerte seg bra i den kjølige sesongen i 2012. Plantene vokste raskt og konkurrerte i stor grad ut ugraset. Størst biomasse ga sortene Caliente Mustard og Caliente Brand. Blandinga Nemat mix gav også god biomasse, mens sorten Nemat hadde betydelig lavere planter og mindre biomasse.

 

Til dels store mengder nematoder (bl.a. Pratylenchus, Tylenchorhynchus og Trichodorus) ble funnet både i kontrollruter og ruter med ulike sennepssorter.

Resultatene fra nematodeprøvene spriker. For noen nematodearter ble det observert en økning frå første til andre prøveuttak, mens det for andre arter var en reduksjon.

 

Finansiering og gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført av Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, med støtte fra Regionalt forskningsfond i Midt-Norge, og produsentene Karl Johan Dahl, Arve Grøntvedt og Agnes Elise Moen. Prosjektet har hatt tett samarbeid med Bioforsk Plantehelse ved Ricardo Holgado. Plant Solutions i Storbritannia har bidratt med frø til prosjektet.  

 

Les mer om Sennep mot PCN (Mette Feten Graneng).

Les rapport fra prosjektet (Mette Feten Graneng).

 

Les mer om biogassing:

Biogassing mot PCN (fra pågående doktorgradsarbeid i England): A postgraduate research student is hoping that his passion for plant science will help growers to find a solution for their Potato Cyst Nematode (PCN) pest problem.

 

Les mer om isotihocyanat.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.