Sorter og sortsprøving 2017

16.01.2018 (Oppdatert: 01.02.2018)

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem. Etter tre års prøving kan en sort godkjennes for opptak på offisiell norsk sortsliste.

Forsøksvirksomheten

I 2017 var det verdiprøving med halvseine og tidlige potetsorter. De tidlige potetsortene har vært verdiprøvd i treårsperioden 2015-2017. De sist godkjente tidligsortene før dette var Berber og Aslak i 2006 og 2009. Solist og Arielle står på sortslister i EU og har ikke vært med i verdiprøving av tidlige sorter. Tabell 1 viser antall felt og den geografiske fordelinga i verdiprøvinga 2017. Omfanget har de seinere åra ligget på rundt 20 felt. De halvseine sortene ble testet ut i alle 4 regionene: Østlandet, Midt-Norge, Sør-Vestlandet og Nord-Norge, mens serien med tidligpotet ikke gikk i Nord Norge. Tallene i parentes viser at to av feltene på Østlandet var for ujevne til å inngå i sammendragene for avling, sorteringsutbytte, knollansett og midlere knollvekt(avkasningsparameter). 

Tabell 1. Omfanget av verdiprøvingen i potet 2017, fordelt på landsdeler (antall forsøksfelt som ble anlagt). Tallene i parentes angir antall felt som er med i sammendraget med komplette resultater for både avkastnings- og kvalitetsparametere

 

Øst-
Sør-Vest-
Midt-
Nord-
 

 

landet
landet
Norge
Norge
Sum

Tidlige sorter

4(3)

1

1

0

6(5)

Halvseine sorter

9(8)

3

4

2

18(17)

 

Ingen nye sorter ble godkjent våren 2017, da ingen av sortene var ferdigprøvd (3 år) i 2016 (se tabell 2). Pommes frites-sorten P03-35-13 og chipssorten P02-18-66 var de to siste som ble godkjent våren 2015, men de vil ikke få et offisielt sortsnavn før DUS-testinga er gjennomført. Ingen nye sorter ble tatt inn i verdiprøvinga i 2017, mens Esmee og Zorba ble tatt ut. Esmee ble tatt ut da den spirte seint, var svak mot rust og hadde lavt tørrstoffinnhold. Zorba vurderes tatt inn igjen i 2018 for tredje års testing. Den ble tatt ut bl.a. pga relativt lave avlinger. Konsumsorten Carolus fra Agrico i Nederland var nykomling i sortstestinga 2016. I tidligserien så har G05-0045 vært med i tre år, og skal vurderes for godkjenning våren 2018. Se for øvrig i tabellene og sortsomtalene for flere detaljer angående de nye sortene.

Tabell 2 gir oversikt over de fem ikke-godkjente potetsortene som var med i verdiprøvinga i 2017 og hvor langt de har kommet i testinga

 

Tabell 2. Ikke godkjente potetsorter i verdiprøving 2017

Tidlige og halvseine sorter
Prøveår nr.

G05-0045 (tidlig)

3

G06-1150

3

Carolus

2

Zorba (2015-16)

2

 

Tabell 3 viser opphav og knollskrivelse for sortene som ble prøvd i 2017. Zorba (tysk pommes frites sort) ,G05-0045 (norsk, tidlig konsum) og G06-1150 (norsk, konsum- og lagringssort) kom alle inn i 2015–prøvinga, mens Carolus (nederlandsk, konsumsort) var ny i 2016. G06-1150 og G05-0045 ble valgt ut på bakgrunn av norske firma- og foredlingsprøvinger og utenlandske resultater. G06-1150 har pent utseende og er relativt tidlig moden. Zorba ble valgt på bakgrunn av meget fin pommes frites- kvalitet, tidlighet, resultater i norske forsøk, testing i Sverige og storskalaprøving. Den tyske sortseieren hevder at sorten har et lavt akrylamidinnhold. G05-0045 er valgt ut på bakgrunn av norske forsøk, der den har vist seg å konkurrere i avling med de tidligste sortene vi har (Juno og Solist). G05-0045 er en krysning mellom Carrera og Arielle. Carolus er valgt ut på bakgrunn av god smak, tidlig modning og god tørråteresistens. Carolus og Zorba har i tillegg til omfattende testing i Nederland vært testet i sortsforsøk i Sverige og Finland, der vekstforholda er mer lik norske forhold. Testing i våre naboland er nå vanlig praksis før nye nederlandske sorter tas inn i Norge for testing i forsøk og oppformering.

 

Tabell 3. Beskrivelse og opphav til potetsorter i verdiprøvinga i 2017

Sort
Opphav (Foredlerbetegnelse)
Foredlerfirma
Knollbeskrivelse

G05-0045

(«Hassel»)

Carrera x Arielle

Graminor, N

Gule, ovale knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge

G06-1150

(«Nansen»)

AR99-1015 x AR99-1180

Graminor, N

Mørkerøde, ovale knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge

Carolus

Agria x AR 00-9417

(AR02-3225)

Agrico, NL

Gule, rundovale knoller med røde flekker rundt middels dype grohull, gul innvendig farge

Zorba

CIP 312/25 x Carola

Interseed, D

Gule, lange knoller med grunne grohull og lysegul innvendig fargeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.