Sorter til produksjon av chips

11.02.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Borghild Glorvigen

Jan Arne Broen (Maarud AS) ga oss innblikk i bruken av ulike sorter innen chipsindustrien i Norge under Bioforskkonferansen 2011. Et historisk tilbakeblikk om hvorfor Saturna fortsatt troner på toppen, og hva som er status i dag. Broen fortalte om utprøving av nye sorter, og det konstruktive samarbeidet som skjer i "chipsgruppa".


Hele foredraget til Broen kan se her. 

Foto: Jan Arne Broen, Maarud AS

 

Chipsgruppa

er et unikt samarbeid mellom Graminor, Kims Norge AS, KiMs Produsentlag, Maarud, Maarud Produsentland, Sørlandschips, HOFF, Overhalla klonavlssenter, Norsk Landbruksrådgiving, og Bioforsk.

Hovedformålet med prosjektet er å skaffe industrien og dyrkere nye og mer lønnsomme sorter.

Chipsprosjektet har bidratt til at norsk foredling og import av utenlandske sorter har gått raskere med chipssorter enn det ellers ville blitt. Chipsprosjektet har videre bidratt til en utprøving av nye sorter ute hos fabrikkene. Utprøvinga har vært storskalautprøving og feltforsøk med aktuelle sorter. Feltforsøka har vært retningsgivende ved vurdering av hvilke sorter som skal oppformeres til storskalaprøving. Sortsforsøka har vært både for tidlige- og ordinære chipssorter.

I tillegg har prosjektet hatt observasjonsforsøk med helt nye norske foredlingslinjer til chips. Resultatene fra disse blir brukt for å ta ut de beste norske chipssortslinjene som det skal satses videre på.

Det har opp gjennom årene vært utført dyrkingstekniske forøk til sorter som vi har hatt stor tro på. Nitrogengjødsling og/eller setteavstander har vært undersøkt i mange sorter.

Nye norske sorter:
Bruse (N88-10-80). Godkjent i 2001
Aslak (N89-3-5)
Berle (N94-6-4)
Rustique (N93-7-6)
Lumiera (N98-19-12)

Nye spennende krysninger mellom Bruse og Liva som vil bli prøvd ut framover:
P04-16-38
P03-19-21
P03-19-64

Utenlandske sorter som er prøvd ut gjennom chipsprosjektet, og som nå er godkjente sorter, tatt opp på den norske sortslista: 
Liva
Tivoli
Jupiter
Lady ClaireFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.