Statistikk over kvalitetsfeil på potetavlinga fra 2010

21.12.2011 (Oppdatert: 06.07.2016) Per Y. Steinsholt

Kvalitetsstatistikken for avlinga fra 2010 er klar fra Fagforum Potet. Faktorer som gir størst veriditap i norsk potetproduksjon er fortsatt grønne poteter, mekaniske skader og skurv. Forskjellene mellom matpotet og industripotet kan i stor grad tilskrives ulike sorter og sortsegenskaper.

Foto: Borghild Glorvigen (tidligere Solør-Odal Landbruksrådgiving)

 

Fagforum Potet har innhentet opplysninger om kvalitetstrekk ved levering til matpotetpakkerier og potetindustrien sesongen 2010-2011.

Tallene baseres på ca 50.000 tonn til potetpakkeriene og ca 110.000 tonn til industrien.

Grunnlaget for tabellene er verditapet av potetavlinga ved leveransene fra garden til de ulike anvendelser. Ved leveranser til konsum er det totale kvalitetstrekket lik 18 vekt-% utplukk, mens det ved industrileveranser er lik det totale kvalitetstrekket for 16,5 feilenheter.

Kvalitetsstatistikk 2010-2011

Tallene forteller ikke noe om hvor stort det totale kvalitetstapet er i norsk potetproduksjon, ettersom det vil variere mellom pristrekket hos de ulike potetmottagerne. Tallene viser likevel hvilke områder det blir tapt flest kroner på, utregnet som verditap.

 

Se statistikken fra 2008 og 2009 her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.