Unngå personskader under potethøstinga

21.08.2017 (Oppdatert: 22.08.2017)

Innhøstinga er godt i gang for mange, og produsenter og ansatte går ei travel tid i møte. For å ivareta sikkerheten og unngå stans i arbeidet er det viktig med god planlegging og gode rutiner.

Unngå skader under tømming av tanken. Flat mark er best. Foto: Borghild Glorvigen

God forberedelse av innhøstinga bidrar til ei god og sikker høsting. Bruk tid sammen med de ansatte på gjennomgang av høstemaskin og rutiner rundt innhøsting slik at skader og opphold i innhøstinga unngås.

 

God og riktig opplæring av alle involverte 

Ved innhøsting av potet brukes det store maskiner med mange bevegelige deler. I innhøstingsperioden blir det gjerne lange dager og ensidig arbeid. Ikke kjør for lange arbeidsdager på slutten av opptaksperioden. Kjør heller litt lengre dager i starten av potetonna. Da er mannskapet opplagt. Temperaturen er sannsynligvis også høyere tidlig i innhøstinga, og det blir mindre skader på poteter og mannskap.  

Det er viktig at alle som deltar i dette arbeidet får god opplæring og blir bevisst på de risikoene arbeidet kan medføre. Opplæringen skal foregå på et språk de ansatte forstår og skal dokumenteres (jamfør kravene fra KSL og Arbeidstilsynet).   

Bruk 1-2 timer på å gå gjennom rutiner på høstemaskinen før innhøstinga starter. Noen punkter på maskinen er det spesielt viktig å ta for seg: 

  • Sørg for at alle som er involvert i høstinga vet hvor den utvendige nødstoppen på kraftuttaket er. 
  • Tetter det seg med ris på maskinen og man må inn på noen av beltene SKAL traktormotoren være slått av.
  • Ved kassefylling: Det skal ikke oppholde seg folk mellom kasser og maskin. Slik unngår man klemskader. 
  • Gå ALDRI rett bak maskinen. Dette er et område hvor sjåføren ikke har oversikt over.

 

Sikring av potetkasser - sikring av last

Lasten skal være sikret slik at ingen del av den kan forskyve seg eller falle av under transport. Lasten skal være sikret ved låsing, stenging, surring eller ved en kombinasjon av disse metodene.Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at ingen del av godset kan forskyve seg eller falle av. Sikring skal minst kunne tåle følgende krefter (figur er hentet fra Sikring av last): 

  • Framover langs kjøretøyet: Kraft lik hele lastens vekt. 
  • Bakover og på tvers av kjøretøyet: Kraft lik halve lastens vekt.
  • Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder.

> Reglene for sikring av last finnes i kjøretøyforskriften.


Fare for velt med potetopptaker 

Det er under tømming veltefaren er størst. Tankene på høstemaskinene tar mange tonn poteter. Når de tømmes forandrer tyngdepunktet seg slik at om maskinen er parkert i litt skrått terreng kan hele maskinen velte. Den kan også velte under transport når man svinger.
Det skal finnes advarsel påklistret maskinen om veltefare. Det er advarsel om at draget skal være i riktig posisjon, at man skal stå rett og at man ikke skal kjøre med tanker høyt over bakken. Dersom denne advarselen ikke finnes vil det være mulig å bestille fra Eik maskin. 

En anbefaling kan være å skru av automatisk avvatring, og vatre maskinen mot tømmeretningen ved tømming.  Man må sørge for å tømme mens maskinen står i vannrett posisjon, og ikke flytte maskinen med tanken i øvre posisjon.


Stabling av potetkasser og veltefare 

Hvor mange potetkasser er det greit å plassere opp hverandre? Det avhenger av underlaget det står på, ujevnheter på bakken og kvaliteten på kassene. Vurder alltid risikoen når du stabler kasser med tanke på at stabelen kan velte eller enkeltkasser kan falle ned. Vær nøyaktig ved stabling slik at kassene står rett med hjørnestolpene oppå hverandre. Pass på å juster lengden på pallegaflene så de ikke kommer bort i og skaper ubalanse i resten av stabelen. Ett råttent hjørne kan forårsake at hele stabelen med kasser velter.  All kassehåndtering må gjøres med tanke på veltefare uansett om det er i forbindelse med stabling, tømming eller transport. 

Ved stabling i lager må du ta høyde for at du skal ha igjen plass nok til å kunne ta ut prøver og kontrollere kvaliteten på en forsvarlig måte i løpet av lagringssesongen.  Forsøk å stable slik at du enkelt kan bruk en stige istedenfor å klatre på kassene. Mange produsenter har fått føle konsekvensen av at et bord i kassa har løsnet og dermed falt ned. Flere har fått varige men etter en «skal bare» hendelse i potetlageret.
Dersom det er plass i lageret kan de ytterste kassene stables slik at man kan stå i en kasse og plukke av den neste høyden. En god, og lang nok stige, gjerne med toppfeste (bøyler) som hektes over kanten på kassa gir god stabilitet – unngå stiger som blir for bratte. En svært god løsning er en fleksibel stige som er tilpasset potetkassene og også danner ei «gangbru» over kassene.

 

Kilde: Nytt fra NLR HMS 18/08/2017Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.