Verdiprøving av potet

28.01.2013 (Oppdatert: 07.07.2016) Borghild Glorvigen

Forsker Per J Møllerhagen ved Bioforsk Øst Apelsvoll har laget en presentasjon om verdiprøvinga av potetsorter i Norge. Presentasjonen gir en oversikt over hvilke kriterier som brukes ved utvelging av potetsortene, og hvordan sortene presenteres for Plantesortsnemda forut for godkjenning på norsk sortsliste.


> Last ned hele presentrasjonen

 

Gangen i verdiprøvinga:

  • Norsk sortsrepresentant/Graminor melder inn sorten til prøving, til Mattilsynet, avd seksjon nasjonale godkjenninger. Navneforslag på sorten kan (men må ikke) følge med.
  • Bioforsk Øst Apelsvoll, som er ansvarlig for prøvinga, starter verdiprøving av sorten.
  • Tre års forsøk kjøres før en konkluderer og sammenfatter resultatene for sorten.
  • Sorten kan trekkes av Graminor/sortsrepresentant i prøveperioden på bakgrunn av resultatene underveis.
  • Bioforsk Apelsvoll leverer årlig rapport om verdiprøvinga til Mattilsynet.
  • Resultatene legges fram for ”Plantesortsnemda” i Mattilsynet for sortene som er prøvd i tre år.
  • Bioforsk Apelsvoll gir anbefaling om sorten bør godkjennes eller ikke.
  • Resultatene presenteres årlig i boka ”Jord- og Plantekultur”. Bøkene finnes på www.bioforsk.no (gå på "andre tjenester" i venstre meny).

 

Artikkel om "Prøving av nye potetsorter i Norge" 

 

Fra 2000 til 2013 er følgende sorter prøvd og godkjent i Norge:

2000: AKSEL, FOLVA

2001: HAMLET, SANTANA, BRUSE

2002: SAVA

2003: LIVA, SATU, INNOVATOR

2004: TIVOLI

2005: LADY CLAIRE, JUNO

2006: SECURA, DORADO

2007: BERBER, JUPITER

2008: BERLE, RUSTIQUE

2009: ASLAK, FAKSE, VAN GOGH,REDSTAR

2010: MOZART, LADY JO

2011: ODIN

2012: Ingen nye

2013: ROYAL, FONTANE og SENNA er ferdig testet 

          P02-18-66, P03-35-13 og P04-62-41 er første år i testing

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.