Verdiprøving av potetsorter 2018

18.01.2019 (Oppdatert: 18.01.2019)

Verdiprøving av potetsorter er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, etter retningslinjer gitt av dem. Etter tre års prøving kan en sort godkjennes for opptak på offisiell norsk sortsliste.

Foto: Per Møllerhagen

Forsøksvirksomheten

I 2018 var det verdiprøving med halvseine og tidlige potetsorter. En ny norsk tidligpotetlinje ble tatt inn. Det har vært verdiprøving i tidlige potetsorter i perioden 2015-2018. De sist godkjente tidligsortene før dette var Berber og Aslak i 2006 og 2009. Solist og Arielle står på sortslister i EU og har derfor ikke vært med i den norske verdiprøvingen av tidlige sorter. Tabell 1 viser antall felt og den geografiske fordelinga i verdiprøvinga 2018. Omfanget har de seinere åra ligget på rundt 20 felt. De halvseine sortene ble testet ut i alle de 4 regionene: Østlandet, Midt-Norge, Sør-Vestlandet og Nord-Norge, mens serien med tidligpotet ikke gikk i Nord-Norge. To av feltene på Østlandet ble helt tatt ut fra sammendraget fordi de var for mye påvirket av vanskelige vekstforhold sommeren 2018.

Verdiprøving av potet 2018

 

Tabell 1. Omfanget av verdiprøvinga i potet 2018, antall forsøksfelt som ble anlagt fordelt på landsdeler. Tallene i parentes angir antall felt som er med i sammendraget med komplette resultater for både avkastnings- og kvalitetsparametere

 

Øst-

Sør-Vest-

Midt-

Nord-

 

 

Landet

landet

Norge

Norge

Sum

Tidlige sorter

4 (3)

1

1

0

6 (5)

Halvseine sorter

9

3

4

2

18 17)

 

To nye sorter ble godkjent våren 2018. Dette var tidligsorten Hassel (G05-0045) og konsumsorten Nansen (G06-1150). Chipssorten P02-18-66, som ble godkjent i 2015, blir sendt til DUS test nå i 2018. Seks nye norske sorter ble tatt inn i verdiprøvinga i 2018. I tillegg testes Carolus og Zorba tredje året i 2018. Pommes fritessorten Zorba ble tatt ut i 2017, men etter nøyere vurderinger tatt inn igjen for siste års testing i 2018. Konsumsorten Carolus fra Agrico i Nederland testes siste året i 2018, mens alle de norske linjene er nye. I tidligserien er G06-1033 ny i 2018, og resultater for flere år kommer først neste år. Den kan først godkjennes i 2020/2021. Se for øvrig i tabellene og sortsomtalene for flere detaljer angående de nye sortene.

Tabell 2 gir oversikt over de åtte potetsortene som var med i verdiprøvinga i 2018 og hvor langt de har kommet i testinga.

 

Tabell 2. Potetsorter i verdiprøving 2018

Tidlige og halvseine sorter

Prøveår nr.

G06-1033 (tidlig)

1

Carolus

3

Zorba (2015,16 og 18)

3

G06-2020

1

G08-1595

1

G08-1974

1

G08-3167

1

G09-1057

1

 

Tabell 3 viser opphav og knollbeskrivelse for sortene som ble prøvd i 2018. Zorba (tysk, pommes frites sort), Hassel (norsk, tidlig konsum) og Nansen (norsk, konsum- og lagringssort) kom alle inn i 2015–prøvinga, mens Carolus (nederlandsk, konsumsort) var ny i 2016. Zorba ble valgt på bakgrunn av meget fin pommes frites- kvalitet, tidlighet, resultater i norske forsøk, testing i Sverige og storskalaprøving. Den tyske sortseieren hevder at sorten har et lavt akrylamidinnhold. Innholdet av reduserende sukkerarter er på linje med Innovator og Peik. Carolus er valgt ut på bakgrunn av god smak, tidlig modning og god tørråteresistens. Carolus og Zorba har i tillegg til omfattende testing i Nederland vært testet i sortsforsøk i Sverige og Finland, der vekstforholda er mer lik norske forhold. Testing i våre naboland er nå vanlig praksis før nye nederlandske sorter tas inn i Norge for testing i forsøk og oppformering. De nye norske klonene er valgt ut på bakgrunn av tester og interne forsøk utført av Graminor, samt foredlingsfelt på NIBIO Apelsvoll og ved flere NLR-enheter i Graminor sin regi. I tillegg har det vært firmaprøving av chipssorter i som et samarbeid mellom NIBIO Apelsvoll, chipsindustrien og Graminor. En av chipssortene er med i storskalaprøving i 2018.

 

Tabell 3. Beskrivelse og opphav til potetsorter i verdiprøvinga i 2018

Sort

Opphav (foredlerbetegnelse)

Foredlerfirma

Knollbeskrivelse

G06-1033

Saline x PI 94-2

Graminor, N

Gule, ovale knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge

Carolus

Agria x AR 00-9417

(AR02-3225)

Agrico, NL

Gule, rundovale knoller med røde flekker rundt middels dype grohull, gul innvendig farge

Zorba

CIP 312/25 x Carola

Interseed, D

Gule, lange knoller med grunne grohull og lysegul innvendig farge

G06-2020

E 94/82/10 x Monet

Graminor, N

Gule, rundovale knoller med grunne grohull og gul innvendig farge

G08-1595

AR 02-888 x Salad Blue A

Graminor, N

Dyprøde, lange knoller med grunne grohull og mørkerød innvendig farge

G08-1974

Buddy x P01-15-51

Graminor, N

Gule, ovale knoller med middels dype grohull og lysegul innvendig farge

G08-3167

P01-18-6 x Congo

Graminor, N

Røde, langovale/ovale knoller med middels dype grohull og rødmarmorert innvendig farge

G09-1057

AR 02-888 x Blå Congo

Graminor, N

Lilla-blå, lange knoller med middels dype grohull og blålilla innvendig fargeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.