Avslutningsseminar "Økt konkurransekraft for norske poteter"

20.09.2017 (Oppdatert: 20.09.2017)

Tid: -
Sted: Nofimabygget, Osloveien 1, 1433 Ås


Avslutningsseminar for prosjektet "Økt konkurransekraft for norske poteter".


Tirsdag 31. oktober. Resultater fra prosjektet presenteres, og det blir diskusjon omkring muligheter innen produksjon, produktutvikling, markedsføring og bruk av poteter.

Programmet sendes samarbeidspartene i prosjektet. 

 

Påmelding innen 13/10.  

 

> Les om prosjektet "Økt konkurransekraft for norske poteter"