Fagsamling i potet for NLR og NIBIO

28.04.2017 (Oppdatert: 28.04.2017)

Tid: -


Rådgiver, teknikere og forskere møtes for kursing og utveksling av erfaringer i arbeidet med potetforsøk.