NIBIO-konferansen 2018

23.05.2017 (Oppdatert: 23.05.2017)

Tid: -
Sted: Østlandet


NIBIO arrangerer sin første konferanse etter fusjonen i 2015. Viktige temaer blir - Klima, Biologisk mangfold/økosystemer, Framtidens landbruksproduksjon, Plante- og dyrehelse, Innovasjon/nyskaping/verdiskaping på norske bioøkonomiressurser.