Potet 2019, Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen, 21.-22.1.2019

23.10.2018 (Oppdatert: 01.02.2019)

Presentasjoner fra Potet 2019

 

Mandag 21. januar

 
Velkommen
Velkommen til Potet 2019 (ingen presentasjon) Jakob Simonhjell, direktør i NLR
Høydepunkter fra potetens hjemland Peru Borghild Glorvigen, NLR
   
Ny teknologi i potetdyrkinga
Hva vil Teknoforum bety for norsk potetproduksjon? Ellen Margrethe Hovland, Gartnerhallen
NLR si satsing på presisjonslandbruk i potet Jogeir Agjeld, NLR
Hvordan kan roboter bidra i potetdyrkinga? Anders Brevik, Adigo
Aktuelle vanningsregimer i potet Morten Freberg, Brødr. Freberg
Hvordan kan satellittovervåking gi oss ny kunnskap i håndteringen av gjødslingsbehov, tørråteovervåking og vanningsbehov? Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
   
Ta vare på jorda di
SoilBio - Measuring Soil Quality with a Bio-indicator Greg Dawson, Scottish Agronomy
Jordpakking i potetdyrking - årsaker, konsekvenser og tiltak Till Seehusen, NIBIO
Pass på jorda di - ikke gjør mer jordarbeiding enn nødvendig  Kari Bysveen, NLR Innlandet
   
Muligheter i potetmarkedet
Slik får du penere poteter! Eldrid Lein Molteberg, NIBIO
Hvordan lykkes med økologi og bærekraft i fremtiden? Arnt Ove Dalebø Englund, Kolonihagen
Markedet for økologisk matpotet Jens Edvard Kase, produsent
REKO-ringene - en mulig salgskanal? Rebekka Bond, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Suksesshistorien til Buer lomper. Hvorfor bruke norske råvarer? Linn Irene Bye, Buer AS
Hva slags poteter ønsker forbrukeren seg på bordet? Gerd Byermoen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
   
Nordisk time
Fra Danmark: Suksesshistore om økologisk produksjon Mogens Hansen, Gartneriet Marienlyst
Fra Sverige: 5 års erfarenheter av skördekartering i potatis på Hörtegården Anders Andersson, Hörtegården
Fra Finland: Potatisodling i Finland, sedd genom forskarögon Paavo Ahvenniemi, Helsingfors unversitet
 

Tirsdag 22. januar

 
Lure løsninger hos produsenter
Hvorfor har jeg valgt dryppvanning? Hans Håkon Vestlund
Erfaringer med bruk av vanningsbom Andreas Bakken
Erfaringer med fangvekster i vendeteigen Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb
God håndtering av renhold av kasser og lager Ole Petter Venstad
Opplæring av ansatte, HMS, ansvar, arbeidsledelse Kjell Ingar Bø 
   
Nytt fra potetfronten
Gode klimaløsninger på gården. Hvordan bli mer klimasmart i egen potetproduksjon? Svein Skøien, NLR
Bruk av etylen i settepotetproduksjonen Eldrid Lein Molteberg, NIBIO
Hvor mye lys tåler potetene? (blir ikke publisert) Hanne Larsen, NOFIMA
Resultater fra forprosjektet med CO2 og akrylamid Pia Heltoft, NIBIO, og Jan Arne Broen, Maarud
   
Bedre styring og kontroll i produksjon og lagring
Suksessfaktorer for god styring av drifta Arne Vagle, NLR Rogaland
Erfaringer med bruk av CropSAT i potet Ole Morten Nyberg, produsent
Erfaringer med bruk av N-sensor for variabel tildeling av gjødsel Anders Weng Bentstuen, produsent
Erfaringer med planteanalyser for å bestemme N-behovet Siri Abrahamsen, NLR Viken
Hva er beste praktiske tilråding for opptørking, sårheling, innlagring og nedkjøling for å ta vare på kvalitet? Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
   
Plantevern i potet
Hvordan unngår vi år som 2016 med hensyn til stengelråte? (blir ikke publisert) May Bente Brurberg, NIBIO
Noteringskrav plantevernjournal Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag
Nytt om tørråte i potet Håvard Eikemo, NIBIO
Tørrflekksjuke øker i omfang, hva gjør vi? Siri Abrahamsen, NLR Viken
Insektbekjempelse uten Prestige?  Annette Folkedal Schjøll, NIBIO

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.