Plantevernmidler

25.04.2017 (Oppdatert: 16.01.2018)

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet.

Beisemiddel

Virksomt stoff

Diabolo

(tidligere Fungazil 100 SL)

imazalil

Maxim 100 FS

fludioksonil

Monceren DS 12,5

pencycuron

Monceren FS 250

pencycuron
Prestige FS 370 pencycuron + imazalil
Rizolex 50 FW tolklofosmetyl

Insektmidler

Virksomt stoff

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Biscaya tiakloprid 5 meter 14 dager
Decis Mega EW 50 deltametrin 30 meter 14 dager
Fastac 50 alfacypermetrin 30 meter 14 dager
Fibro parafinolje 30 meter -
Karate 5 CS lambda-cyhalotrin                  30 meter 14 dager
Mavrik VITA tau-fluvalinat 20 meter 7 dager
Sumi Alpha esfenvalerat 30 meter 7 dager
Teppeki flonikamid   14 dager

Soppmidler

Virksomt stoff

Krav om

avstand til vann*

 

Behandlingsfrist

i potet

Acrobat 90-600 WG dimetomorf + mankozeb 20 meter   7 dager
Amistar azoxystrobin 5 meter   14 dager
Consento fenamidon + propamokarb 20 meter   7 dager
Electis mankozeb + zoksamid 20 meter   14 dager
Ranman cyazofamid 3 meter   7 dager
Ranman Top cyazofamid 3 meter   7 dager
Revus mandipropamid 3 meter   3 dager
Revus Top mandipropamid + difenkonazol 10 meter   3 dager
Ridomil Gold Pepite metalaksyl-M + mankozeb 20 meter  

7 dager

Ugrasmidler

Virksomt stoff

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Agil propakvizafop - -

Boxer

prosulfokarb 5 meter 6 uker
Centium clomazon - -
Fenix aklonifen 20 meter -
Focus Ultra sykloskydim  - 6 uker

Select +
(Renol)

kletodim +

(butylestere av rapsolje)

 - 56 dager
Sencor WG 70 metribuzin 10 meter -
Titus rimsulfuron - -

Vekstavslutning

Virksomt stoff

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Reglone dikvat-dibromid 30 meter  8 dager 
Retro dikvat-dibromid  30 meter  8 dager 

Andre preparater

Virksomt stoff

Gro-Stop Innovator Klorprofam

 * Der det ikke står noe om antall meter til vann er minstekravet 3 meter.