Plantevernmidler

25.04.2017 (Oppdatert: 11.04.2019)

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet.

Beisemiddel

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Diabolo

imazalil

 

Fungazil 100 SL

imazalil  

Maxim 100 FS

fludioksonil

 

Monceren DS 12,5

pencycuron

 

Monceren FS 250

pencycuron

 
Prestige FS 370 pencycuron + imidakloprid  2018
Rizolex 50 FW tolklofosmetyl  

Insektmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist  i potet

Biscaya tiakloprid   5 meter 14 dager
Decis Mega EW 50 deltametrin   30 meter 14 dager
Evure Neo tau-fluvalinat    10 meter 7 dager
Fastac 50 alfacypermetrin 2019 (30. juni) 30 meter 14 dager
Fibro parafinolje   30 meter -
Karate 5 CS lambda-cyhalotrin                    30 meter 14 dager
Mavrik VITA tau-fluvalinat   10 meter (i potet) 7 dager
Sumi Alpha esfenvalerat 2018 30 meter 7 dager
Teppeki flonikamid     14 dager

Soppmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

 

Behandlingsfrist  i potet

Acrobat 90-600 WG dimetomorf + mankozeb

Tillatt solgt 2019

(Endelig avviklingsdato ikke satt)

20 meter   7 dager
Amistar azoxystrobin   5 meter   14 dager
Consento fenamidon + propamokarb Tillatt solgt 

14/5/2019

Tillatt brukt 2019 

20 meter   7 dager
Ranman cyazofamid   3 meter   7 dager
Ranman Top cyazofamid   3 meter   7 dager
Revus mandipropamid   3 meter   3 dager
Revus Top mandipropamid + difenokonazol   10 meter   3 dager
Ridomil Gold Pepite metalaksyl-M + mankozeb   20 meter  

7 dager

Ugrasmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist i potet

Agil propakvizafop   3 meter 56 dager

Boxer

prosulfokarb   5 meter 6 uker
Centium (gml. etikett) clomazon   3 meter -
Centium (ny etikett) clomazon Endret bruk, reg.nr 2013.13.18 tillatt solgt tom 11/9/2019, tillatt brukt tom 11/9/2020  3 meter -
Fenix aklonifen   20 meter -
Focus Ultra sykloskydim    3 meter 6 uker

Select +
(Renol)

kletodim +

(butylestere av rapsolje)

   3 meter 56 dager
Sencor WG 70 metribuzin

Tillatt solgt 2019

(Endelig avviklingsdato ikke satt) 

10 meter 42 dager
Titus rimsulfuron   3 meter -
Zetrola propakvizafop   3 meter 56 dager 

Vekstavslutning

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Reglone dikvat-dibromid

Siste bruksdato 4/2/2020

30 meter  8 dager 
Retro dikvat-dibromid Siste bruksdato 4/2/2020 30 meter  8 dager 

Andre preparater

Virksomt stoff

Gro-Stop Electro  Klorprofam

Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.