Plantevernmidler

25.04.2017 (Oppdatert: 26.02.2021)

Det skjer at planlagte datoer for behandling av virksomme stoffer i EU endres. Derfor kan antatt dato for siste salgsår og/eller siste bruksdato endre seg. På denne sida prøver Fagforum Potet å holde deg oppdatert om siste endringer innen plantevernmidler til potet. Det er informasjon på Mattilsynets sider som er gjeldende.  

 

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet.

Beisemiddel

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Diabolo

imazalil

Godkjent fram til 2025 (hvor mye vare det er på lager er usikkert) 

Fungazil 100 SL

imazalil  

Maxim 100 FS

fludioksonil

 

Monceren DS 12,5

pencycuron

Kun settepoteter. Tillatt solgt tom 30/11/2021. Tillatt brukt tom 30.11.2022

Monceren FS 250

pencycuron

Kun settepoteter. Tillatt solgt tom 30/11/2021. Tillatt brukt tom 30.11.2022

Rizolex 50 FW tolklofosmetyl  Kun settepoteter
Serenade Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713  

Insektmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist  i potet

Decis Mega EW 50 deltametrin   30 meter 14 dager
Evure Neo tau-fluvalinat    10 meter 7 dager
Fastac 50 alfacypermetrin

Siste salgsdato 31/1/2021   Tillatt brukt 31/1/2022

30 meter 14 dager
Fibro parafinolje   3 meter -
Karate 5 CS lambda-cyhalotrin                    30 meter 14 dager
Mavrik VITA tau-fluvalinat   10 meter (i potet) 7 dager
Teppeki flonikamid   3 meter 14 dager

Soppmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

 

Behandlingsfrist  i potet

Acrobat 90-600 WG dimetomorf + mankozeb 4/7/2021 20 meter   7 dager
Amistar azoxystrobin   5 meter   14 dager
Cymbal cymoxanil   Vegetert buffersone minimum 10 meter   7 dager
Proxanil cymoxanil + propamokarb   Vegetert buffersone minimum 10 meter    14 dager 
Ranman cyazofamid   3 meter   7 dager
Ranman Top cyazofamid   3 meter   7 dager
Revus mandipropamid   3 meter   3 dager
Revus Top mandipropamid + difenokonazol   10 meter   3 dager
Ridomil Gold Pepite metalaksyl-M + mankozeb

Tillatt solgt 4/7/2021. Siste bruksår 2021 

 

NB! Avdriftsreduksjon, se etikett (3-20 meter)

 

7 dager

Zorvec Endavia bentiavalikarb-isopropyl + oksatiapiprolin Etikett ikke klar  3 meter  

7 dager

Ugrasmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist i potet

Agil propakvizafop   3 meter 56 dager

Boxer

prosulfokarb   5 meter 6 uker
Centium clomazon Gammel etikett tillatt brukt under plastdekke tom 20/3/2021 3 meter -
Fenix aklonifen   20 meter -
Focus Ultra sykloskydim    3 meter 6 uker

Select +
(Renol)

kletodim +

(butylestere av rapsolje)

   3 meter 56 dager
Sencor WG 70 metribuzin

Gått ut av produksjon. Godkjent brukt tom 31/7/2021 

10 meter 42 dager
Spotlight Plus karfentrazonetyl

Godkjent til 31/12/2023

3 meter -
Titus rimsulfuron   3 meter -
Zetrola propakvizafop   3 meter 56 dager 

Vekstavslutning

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Gozai Pyraflufen-etyl

På dispensasjon i 2021. Dispensasjon gyldig til 9/10/21

20 meter

Vegetert buffersone minimum 10 meter

14 dager
Spotlight Plus karfentrazonetyl Godkjent til 31/12/2023 

30 meter

10 meter ved bruk av 90% avdriftsred. dyser 

7 dager

Andre preparater

Siste salgsår / siste bruksår

Virksomt stoff

1,4Sight    
Gro-Stop Electro  Forbudt å bruke etter 8. oktober 2020 Klorprofam

* Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.