Plantevernmidler

25.04.2017 (Oppdatert: 28.11.2019)

Etikett: klikk på lenken i preparatnavnet.

Beisemiddel

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Diabolo

imazalil

 

Fungazil 100 SL

imazalil  

Maxim 100 FS

fludioksonil

 

Monceren DS 12,5

pencycuron

 

Monceren FS 250

pencycuron

 
Rizolex 50 FW tolklofosmetyl  

Insektmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist  i potet

Biscaya tiakloprid   5 meter 14 dager
Decis Mega EW 50 deltametrin   30 meter 14 dager
Evure Neo tau-fluvalinat    10 meter 7 dager
Fastac 50 alfacypermetrin 2019 (30. juni) 30 meter 14 dager
Fibro parafinolje   30 meter -
Karate 5 CS lambda-cyhalotrin                    30 meter 14 dager
Mavrik VITA tau-fluvalinat   10 meter (i potet) 7 dager
Sumi Alpha esfenvalerat 2018 30 meter 7 dager
Teppeki flonikamid     14 dager

Soppmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

 

Behandlingsfrist  i potet

Acrobat 90-600 WG dimetomorf + mankozeb   20 meter   7 dager
Amistar azoxystrobin   5 meter   14 dager
Consento fenamidon + propamokarb Tillatt solgt 

14/5/2019

Tillatt brukt 2019 

20 meter   7 dager
Ranman cyazofamid   3 meter   7 dager
Ranman Top cyazofamid   3 meter   7 dager
Revus mandipropamid   3 meter   3 dager
Revus Top mandipropamid + difenokonazol   10 meter   3 dager
Ridomil Gold Pepite metalaksyl-M + mankozeb   20 meter  

7 dager

Ugrasmidler

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om avstand til vann*

Behandlingsfrist i potet

Agil propakvizafop   3 meter 56 dager

Boxer

prosulfokarb   5 meter 6 uker
Centium clomazon   3 meter -
Centium (etikett nr. 2013.13.19) clomazon Endret bruk, reg.nr 2013.13.18 tillatt solgt tom 11/9/2019, tillatt brukt tom 11/9/2020  3 meter -
Fenix aklonifen   20 meter -
Focus Ultra sykloskydim    3 meter 6 uker

Select +
(Renol)

kletodim +

(butylestere av rapsolje)

   3 meter 56 dager
Sencor WG 70 metribuzin

Tillatt solgt 2019

(Endelig avviklingsdato ikke satt) 

10 meter 42 dager
Titus rimsulfuron   3 meter -
Zetrola propakvizafop   3 meter 56 dager 

Vekstavslutning

Virksomt stoff

Siste salgsår / siste bruksår

Krav om

avstand til vann*

Behandlingsfrist

i potet

Reglone dikvat-dibromid

Siste bruksdato 4/2/2020

30 meter  8 dager 
Retro dikvat-dibromid Siste bruksdato 4/2/2020 30 meter  8 dager 

Andre preparater

Siste salgsår / siste bruksår

Virksomt stoff

Gro-Stop Electro  Produktet kan importeres og selges frem til og med 8. april 2019, og videre lagres og brukes til og med 8. oktober 2020. Klorprofam

Generelt avstandskrav hvor minstekrav ikke er oppgitt på etiketten: Minstekravet 3 meter.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.