Rapporter

(Oppdatert: 24.01.2018)

Norsk settepotetavl. Status, flaskehalser og mulige tiltak (NIBIO RAPPORT, VOL.:2, NR.: 12, 2016)

 

Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon (Agri  Analyse, Rapport 8 - 2014)

 

Kartleggingsprogrammet for potetsystenematoder (NIBIO RAPPORT | VOL. 3 | NR. 50 | 2017)