Rapporter

(Oppdatert: 01.03.2017)

Norsk settepotetavl. Status, flaskehalser og mulige tiltak (NIBIO RAPPORT, VOL.:2, NR.: 12, 2016)

 

Norsk jordbruk Redusert arealbruk og fallende produksjon (Agri  Analyse, Rapport 8 - 2014)