Veiledere og standarder

(Oppdatert: 11.05.2020)

Potetcystenematode (PCN, kalles også potetål):

Nasjonal bransjestandard for PCN (gjeldende fra 01/01/2013)

Veileder for transport av potet til mottak

Kort veiledning om Nasjonal Bransjestandard for potetcystenematode - PCN

Rutine for prøvetaking av jord for PCN (Nasjonal bransjestandard for PCN)

Veileder for prøvetaking for potetcystenematoder (PCN)(Mattilsynet)

 

Plantevern:

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (11/5/2020)

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler (11/05/2020)  

Veileder til regelverk om plantevernmidler

Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B nr. 6.1, 6.2 og 6.3

(Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter (Solanum tuberosumL.) og planter og formeringsmateriale av visse andre Solanum-arter.

Veileder for import av planter

Flytting av jord, maskiner og utstyr mellom eiendommer ved ulike former for anleggsvirksomhet (informasjonsbrev fra Mattilsynet)

 

 

KSL:

KSL-standarder

Veileder for KSL i potet (versjon 2017)

 

Kvalitetsvurdering av potet

Matpotet (presentasjon av Johannes Værdal 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.