Potetkvaliteten holder ikke mål

12.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Borghild Glorvigen

Sesongens tredje opptelling av potet fra SLF viser at det er mer poteter, både av ordinære poteter og spesialpoteter, sammenlignet med tallene fra 2013. Lagrene av industripoteter er 11 prosent mindre enn i fjor. Det er mye utsortering pga. dårlig kvalitet.

Stor lagerreduksjon
I følge SLF* har det vært nokså store utfordringer med potetkvaliteten i vinter, slik at lagersvinnet har vært relativt stort. For ordinære poteter har det vært et svinn på nesten 4 000 tonn som følge av utfordringer med kvaliteten. Av mandelpoteter er det nå nesten dobbelt så mye på lager som for et år siden. Samtidig har svinnet vært omtrent på nivå med omsetningen i januar og februar. Samtidig må en huske på at det ble lagt inn mer mandelpotet på lager høsten 2013 enn tidligere år.

Les hele saken om lagertelling per 1. mars hos Statens landbruksforvaltning.

 

Store potetpartier har blitt avvist på pakkeriene på grunn av skallfeil som skurv og flasskader, og tørre råter (fomaråte). Kvaliteten på poteter varierer imidlertid mellom ulike deler av landet. Årsaken kan i stor grad oppsummeres med sein setting, og dermed dårlig modning og dårlig skallkvalitet i en del partier. Liknende utfordringer har man også på mandelpoteter. 

 

* SLF = Statens landbruksforvaltning

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.