Avlingsprognose i potet 2017

07.09.2017 (Oppdatert: 08.09.2017)

Avlingsprognosa viser på landsbasis en forventning om 17 % lavere avling i år sammenlignet med 2016. I forhold til gjennomsnittet for 2002-2016 kan vi forvente ca. 7 % lavere avling denne sesongen. Men - sikre kan vi ikke være før avlingene er i hus.

Vurdering av kvalitet på prøvene fra Østfold.

På landsbasis forventes det 17 % lavere avling i år sammenlignet med 2016. Det forventes lavere avlinger i år enn i fjor i alle distrikter, men det er særlig i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms at avlingene er lavere i år enn i fjor. En større andel av avlingene er mer småknollet enn i et normalår. Dette tyder på at vi ligger 1-2 uker etter i utvikling. Mye av riset i potetåkrene det ble gravd i var fortsatt grønt på gravetidspunktet, og fortsatt god tilvekst i et par uker framover kan bety mye. En del av potetarealene har fått mye nedbør, og drukning er et usikkerhetsmoment i årets prognose. 

> Avlingsprognosen for 2017

 

Kvalitet på årets avling

Av kvalitetsmessige utfordringer dominerer vekstrelaterte feil som skurv og vekstsprekker, i tillegg til mangelfull modning. I motsetning til det som er vanlig er det under årets gravinger observert noe tørråte på riset på flere plasser. Det er viktig å fortsette tørråtekampen inn mot høsting, slik at det ikke skaper problemer på potetlagrene utover høsten. 

 

Resultatet for de ulike produksjonsområdene i Norge

På Østlandet kan det forventes betydelig lavere avlinger denne sesongen. Mye tyder på at modninga ligger 1-2 uker etter normalt. Matkvaliteten er jevnt over god. I Trøndelag kan vi denne sesongen forvente lavere avlinger med god matkvalitet. På Sør-Vestlandet har vi også i år høye avlinger, og omtrent som i fjor. Kvaliteten er god. I Troms kan det forventes betydelig lavere avlinger i år. Også her er modninga utsatt. Matkvaliteten er som alltid meget god.

 

Potetareal i Norge

Registrert potetareal i Norge i 2016 var 119 724 daa, en økning på 1500 daa sammenlignet med 2015. Det er i 2017 tatt prøver i områder som utgjør 105 367 daa av disse, og her kan man i år forvente et salgbart (>40 mm) potetkvantum på 319 tusen tonn. Dette er en nedgang 66,5 tusen tonn sammenlignet med 2016.

TIDLIGERE AVLINGSPROGNOSER

> Se tidligere avlingsprognoser

 

Prøvegraving

Ei graveprøve gjøres ved at det graves 4 prøver a 2,5 m2 på 4 forskjellige plasser i åkeren, tilsammen 10 m2. Målet er å velge ut 4 forskjellige plasser som er representative for hele åkeren. Produsenter som er valgt skal være representative for både sorten og distriktet. I disse kriteriene ligger det visse begrensninger som gjør at vi ikke må stole for mye på de absolutte tallene som blir presentert i denne rapporten, men tallene gir en god pekepinn på hvor nivået vil ligge.

Det er viktig å være klar over at de utregnede avlingene som framkommer på denne måten alltid vil være høyere enn middelavlinga på samme tidspunkt for hele åkeren hvor bl.a. sprøytespor og kanteffekter reduserer avlinga. Det foretas en registrering av ytre matkvalitet. Hvert potetparti blir gitt en tallkode fra 1 - 5, der 5 er topp matkvalitet og 1 klassifiseres som avrens.

 

> Gravinger utført i 2017Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.