Potetrådgivere fikk faglig påfyll i Tyskland

24.08.2017 (Oppdatert: 25.08.2017) ,  Borghild Glorvigen | Nyhet

I uke 32 fikk en gruppe svært interesserte og opplagte norske rådgivere stifte bekjentskap med mye interessant potetarbeid i Tyskland. Gjestfriheten og viljen til å dele kunnskap om forskning, potetproduksjon, fabrikk- og maskinproduksjon med oss som var på besøk var stor.

Potetrådgivere på besøk i forsøksfeltene hos Versuchsstation Dethlingen.

Det startet med et besøk hos foredlerfirmaet Europlant. Her fikk vi se mange spennende sorter, og vi hadde gode diskusjoner om hva som kreves for å få en ny sort på markedet. Vi ble godt tatt imot av Per, Christian og Tobias, som fortalte at målet til Europlant er 4-6 nye sorter årlig. De har sorter for alle bruksområder. Foredlingsmålene likner mye på våre egne mål, og er blant annet avling, modning, smak, god kvalitet til forbruker og fabrikk, i tillegg til høy toleranse for tørkestress og skadegjørere. Deres settepotetproduksjon ligger på 150-160000 daa.

Turen gikk videre til Versuchsstation Dethlingen. Her arbeidet forskerne Burkhard Wulf og Martin Lehmann hovedsakelig med lagringsspørsmål i et flott forsøksbygg. I tillegg tok de på seg forskningsoppdrag i felt, og et spennende prosjekt var å undersøke om elektrisitet kunne være et alternativ til risdreping. Det ble uttrykt stor bekymring over manglende bevilgninger til forskning, og staben var halvert de siste få årene.

I løpet av turen fikk vi omvisning hos to ulike potetprodusenter. Vi snakker om store forhold. Karsten hadde 2300 daa potet (fordelt på 6 sorter) i 4-årig vekstskifte med mais, sukkerbeter og bygg. Han lagret 10.000 tonn på garden fra 1/9 til 1/7 året etter, og pakket og solgte poteter til forbrukere i Tsjekkia (uten kontrakt, men basert på gode relasjoner!). Når det i tillegg fores opp 5000 griser på garden, og han selv driver flere biogassanlegg kan noen og enhver la seg imponere. Gardbruker Heine hadde 2500 daa potet, og leverte til chipsproduksjon (Intersnack) og til pommes frites. Han kunne vaske 30 tonn poteter i timen, og potetene ble levert ferdig vasket og grovsortert til fabrikken.

På Grimmefabrikken ble vi tatt godt imot av Heine Hylleberg, Palle Foged og Holger Lücke, og ble vist rundt på hele anlegget - fra starten av produksjonslinja, til produksjon av enkeltdeler og til slutt det robotstyrte delelageret. Imponerende effektivt! Fabrikken bruker 1,3 dager på å sette sammen en høstemaskin. Til sammen tar det 5 dager å gjøre den klar for levering. Grimme har doblet både antall ansatte og produksjonen de siste årene, og finnes nå i 120 land. De satser skikkelig på lærlinger, og har for tida 120 av dem.

På Yara sin forskningsstasjon i Hanninghof ble det ei bra ettermiddagsøkt med foredrag og diskusjoner på hva som er Yara sine satsingsområder de neste åtte årene. Det ble en gjennomgang av pågående nitratprosjekt (hvor Yara er en av samarbeidspartnerne), og vi hadde nyttige diskusjoner om bl.a. utvikling og bruk av nye verktøy i potet. Vi var så heldige å få treffe seks av Yara sine ansatte som er involvert i forskningen om gjødsling til potet.

Turen ble avsluttet med fabrikkbesøk på Intersnack, Maarud sine dedikerte eiere. Intersnack er privateid, og historien går tilbake til 1928. De har 28 fabrikker i 12 land med til sammen 8500 ansatte. I Norden eier de Estrella og Maarud. Maarten Vanmeensvoort og Christian Abry viste oss produksjonslinja, tok oss med i sine sortsforsøk, og vi besøkte chipsprodusenten Heine.

Tre interessante dager på tysk jord ga oss nye ideer og infallsvinkler. Deltakerne var fra Norsk Landbruksrådgiving, Yara Norge, Maarud og Tromspotet. Turen ble støttet av Grøntsatsingsmidler.

 

   
   


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.