Ny KSL-standard er klar

03.11.2017

Fra 6. oktober var ny KSL-standard er klar. KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er grunnlaget for NYT Norge.

Illustrasjonsfoto. Potetsetting.

KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er grunnlaget for NYT Norge. 

> Les "Årets nye KSL-standard klar.

Sikkerhet i fokus

Sikkerhet på garden er det viktigste i årets standard. Arbeidsmiljø, vernerunder og brannsikkerhet trekkes fram som viktige moment. En vesentlig endring i HMS-standarden er at vernerunde gjennomføres i samarbeid med familiemedlemmer og andre som jobber på gården er. 

Alle tiltak for å forhindre brann er samlet i sjekkliste HMS. Krav fra forsikringsbransjen kommer nå i form av krav til brannvarsling og el-kontroll med termografering. Dette gjelder for alle som må ha brannvarsling og el-kontroll i tråd med holdforskriften og for de som har veksthus og varmluftsanlegg til korntørking. 

Smitte av skadegjørere må forhindres

Smitte av skadegjørerne hønsehirse og potetcystenematode er tatt inn i årets  standard. Det å hindre spredning av farlige og uønskede skadegjørere er viktig. Det er mye mindre krevende for produsenten å legge til rette for at skadegjørere ikke kommer inn på garden enn å fjerne de fra garden når de først har kommet inn i drifta. 

> Sjekkliste 4 - Potet

For potet er veileder knyttet til prøvetaking og tiltak som skal sikre kontroll og redusere faren for spredning av potetcystenematoder (PCN) tydeliggjort/forbedret. Oversikt gjennom nødvendig jordprøvetaking og hvordan dette skal gjøres er en del av dette.  

> Sjekkliste 1 - Gården

Nytt i år er fokus også på hønsehirse og begrense spredningen av denne.  

> Sjekkliste 2 - HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet)

Vernerunden har fått en mer framtredende rolle og er satt som et temaspørsmål. Alle spørsmål som er knyttet til risikovurdering og el-sikkerhet, brann osv. er samlet. Dette innebærer blant annet at alle spørsmål knyttet til brannvarsling og ventilasjon er flyttet fra de enkelte dyrestandardene til sjekkliste 2.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.