Ny KSL-standard er klar

03.11.2017 | Nyhet

Fra 6. oktober var ny KSL-standard er klar. KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er grunnlaget for NYT Norge.

Illustrasjonsfoto. Potetsetting.

KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er grunnlaget for NYT Norge. 

> Les "Årets nye KSL-standard klar.

Sikkerhet i fokus

Sikkerhet på garden er det viktigste i årets standard. Arbeidsmiljø, vernerunder og brannsikkerhet trekkes fram som viktige moment. En vesentlig endring i HMS-standarden er at vernerunde gjennomføres i samarbeid med familiemedlemmer og andre som jobber på gården er. 

Alle tiltak for å forhindre brann er samlet i sjekkliste HMS. Krav fra forsikringsbransjen kommer nå i form av krav til brannvarsling og el-kontroll med termografering. Dette gjelder for alle som må ha brannvarsling og el-kontroll i tråd med holdforskriften og for de som har veksthus og varmluftsanlegg til korntørking. 

Smitte av skadegjørere må forhindres

Smitte av skadegjørerne hønsehirse og potetcystenematode er tatt inn i årets  standard. Det å hindre spredning av farlige og uønskede skadegjørere er viktig. Det er mye mindre krevende for produsenten å legge til rette for at skadegjørere ikke kommer inn på garden enn å fjerne de fra garden når de først har kommet inn i drifta. 

> Sjekkliste 4 - Potet

For potet er veileder knyttet til prøvetaking og tiltak som skal sikre kontroll og redusere faren for spredning av potetcystenematoder (PCN) tydeliggjort/forbedret. Oversikt gjennom nødvendig jordprøvetaking og hvordan dette skal gjøres er en del av dette.  

> Sjekkliste 1 - Gården

Nytt i år er fokus også på hønsehirse og begrense spredningen av denne.  

> Sjekkliste 2 - HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet)

Vernerunden har fått en mer framtredende rolle og er satt som et temaspørsmål. Alle spørsmål som er knyttet til risikovurdering og el-sikkerhet, brann osv. er samlet. Dette innebærer blant annet at alle spørsmål knyttet til brannvarsling og ventilasjon er flyttet fra de enkelte dyrestandardene til sjekkliste 2.